INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG

MISJA

Innowacyjne rozwiązania dla gospodarki.

WIZJA
Instytut badawczy o strukturze organizacyjno-własnościowej przystosowanej do  działalności rynkowej w europejskiej przestrzeni badawczej, o kulturze organizacyjnej tworzącej przyjazny klimat dla generowania nowych pomysłów i realizacji działań innowacyjnych, czyli przekształcania nowych pomysłów w nowe produkty.
 
Czytaj więcej

Prace badawczo-rozwojowe

Wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych

Badania laboratoryjne

Akredytowane badania laboratoryjne

Certyfikacja

Certyfikacja, ocena zgodności i ocena wyrobu

Projekty

Projekty realizowane przez Instytut Techniki Górniczej z funduszy europejskich

Aktualności

Mining Machines z 20 pkt. w wykazie MEiN

Z dumą informujemy, że wydawany przez ITG KOMAG anglojęzyczny kwartalnik MINING MACHINES (e-ISSN 2719-3306) znalazł się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MEiN z liczbą punktów...

Koniec roku - nowe otwarcie na współpracę

Koniec roku zaowocował bardzo interesującym spotkaniem z przedstawicielem Dnipro University of Technology Roman Dychkovskyi. Spotkanie było zainicjowaniem współpracy i możliwosci wspólnej realizacji programów badawczych, inicjatyw projektowych, prac zmierzających do rozwoju...

Zaproszenie na szkolenia związane z odzyskiem surowców dofinansowane z PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy (mikro, małe, średnie i duże z całej Polski) działające w sektorze odzysku surowców, do skorzystania z dofinansowania do szkoleń dla pracowników. Kwota dofinansowania na...

Platynowy medal podczas Międzynarodowego Konkursu Wynalazków i Innowacji PRIX EIFFEL

Miło nam poinformować, że innowacyjne rozwiązanie wyciągarki szybowcowej z elektrycznym układem napędowym zasilanym z baterii akumulatorów (#BATWINCH), powstające w ramach #FunduszeUE #POIR IV Osi priorytetowej: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” , zdobyło...

Wzrost wartości wskaźnika Index Copernicus dla kwartalnika Mining Machines

Szanowni Państwo, Informujemy, że wydawane przez ITG KOMAG czasopismo „Mining Machines” (e-ISSN 2719-3306) po raz kolejny pozytywnie przeszło proces oceny w ICI Journals Master List. Po ocenie i analizie numerów...

Podziękowanie za udział w Konferencji KOMTECH

Szanowni Państwo, Serdecznie dziękuję za udział w tegorocznej Konferencji KOMTECH & Silesian Energy Storage Forum. Celem organizowanej w dniach 11-13 października br. konferencji było przedstawienie zarówno najnowszych osiągnięć naukowych, badawczych...

Polecamy