Badania rozpór stalowych

Laboratorium Badań wykonuje badania rozpór stalowych na zgodność z wymaganiami punktów: 5.2, 5.5 5.6, 5.7 i  5.8 normy  PN-G-15024:2017-10.
Zakres  badań obejmuje:

  • sprawdzenie geometrycznych rozmiarów rozpór wg pkt. 6.2.1 normy,
  • sprawdzenie stabilności poprzecznej rozpory wg pkt. 6.2.3 normy,
  • sprawdzenie stabilności poprzecznej rozpory wg pkt. 6.2.4 normy,
  • sprawdzenie nośności wzdłużnej wg pkt. 6.2.5 normy,
  • sprawdzenie znakowania wg pkt. 6.2.6 normy,
  • sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego wg pkt. 6.2.7 normy.

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.