Badania zaworów hydraulicznych i układów sterowania

Laboratorium Badań wykonuje badania zaworów hydraulicznych na zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa wg punktów 5.1 do 5.5 normy PN-EN 1804:2021-06.
Zakres akredytacji obejmuje:

 1. Badania zaworów hydraulicznych typu A:
 • postanowienia ogólne dotyczące badań wg pkt. A.1.3.1 normy,
 • badanie szczelności wg pkt. A.1.3.2 normy,
 • badanie ciśnienia roboczego oraz ciśnienia otwarcia i zamknięcia w temperaturze otoczenia wg pkt. A.1.3.3 normy,
 • badanie ciśnienia roboczego oraz ciśnienia otwarcia i zamknięcia dla zaworów ze sprężonym gazem wg pkt. A.1.3.4 normy,
 • badanie przy impulsowym wzroście ciśnienia wg pkt. A.1.3.5 normy,
 • próba udarności wg pkt. A.1.3.6 normy,
 • badanie zależności ciśnienia otwarcia od natężenia przepływu wg pkt. A.1.3.7 normy,
 • badanie wytrzymałości zmęczeniowej wg pkt. A.1.3.8 normy,
 • badanie odporności na ciśnienie na spływie wg pkt. A.1.3.9 normy.
 1. Badania zaworów hydraulicznych typu B:
 • postanowienia ogólne dotyczące badań wg pkt. A.1.4.1 normy,
 • próba szczelności wg pkt. A.1.4.2 normy,
 • próba ciśnieniową wg pkt. A.1.4.3 normy,
 • badanie oddziaływania ciśnienia na spływie wg pkt. A.1.4.4 normy,
 • próba przełączania wg pkt. A.1.4.5 normy,
 • badanie wytrzymałości zmęczeniowej wg pkt. A.1.4.6 normy.
 1. Badania zaworów hydraulicznych typu C:
 • postanowienia ogólne dotyczące badań wg pkt. A.1.5.1 normy,
 • próba szczelności wg pkt. A.1.5.2 normy,
 • próba ciśnieniową wg pkt. A.1.5.3 normy,
 • badanie wytrzymałości zmęczeniowej wg pkt. A.1.5.4 normy,
 • badanie oddziaływania ciśnienia na spływie wg pkt. A.1.5.5 normy,
 • próba przełączania wg pkt. A.1.5.6 normy.
 1. Badania zaworów hydraulicznych typu D:
 • Zawory typu D są badane zgodnie z pkt. A.1.3 do A.1.5 normy, w zależności od tego, do którego z typów zaworów A, B lub C mogą być zakwalifikowane.
 1. Badania układu sterowania stojaka pod kątem wzbudzania zaworu zwrotnego sterowanego:
 • Badania wykonywane są zgodnie z procedurą badawczą PB-DLB/08.