Dyrektywa 2014/34/UE – ATEX

Głównym celem wprowadzenia do stosowania Dyrektywy 2014/34/UE – ATEX, jest całkowita eliminacja lub maksymalne zmniejszenie ryzyka, jakie wiąże się ze stosowaniem dowolnego produktu w obszarach, w których może występować atmosfera grożąca wybuchem, określana jako Ex.

Zastosowanie urządzeń lub ich części w atmosferze zagrożonej wybuchem może być przyczyną eksplozji, stąd też bardzo ważnym zadaniem jest redukcja zagrożenia do minimum, zarówno przez właściwą konstrukcję, jak i zastosowane materiały, oraz ocenę tych urządzeń przez niezależną jednostkę badawczą, dysponującą odpowiednim wyposażeniem pomiarowym.

Laboratorium Badań Stosowanych uwzględniając analizę rynku, producentów jak i wymagania jednostek certyfikujących wyroby oferuje kompleksowe wykonywanie badań w zakresie spełnienia wymagań Dyrektywy 2014/34/UE – ATEX.

Laboratorium Badań Stosowanych prowadzi badania wyrobów pod kątem spełnienia wymagań zasadniczych i szczegółowych określonych w zharmonizowanych normach europejskich rozszerzających postanowienia Dyrektywy ATEX, co pozwala producentowi lub użytkownikowi na legalne wprowadzenie wyrobu na rynek dając gwarancję właściwego zabezpieczenia wyrobu oraz poprawne sformułowanie deklaracji zgodności przed oznakowaniem wyrobu znakiem CE.

Między innymi Laboratorium wykonuje badania z zakresu:

 • iskrobezpieczeństwa obwodów za pomocą iskiernika w mieszaninach wybuchowych, w których skład wchodzą metan, wodór, tlen, propan, etylen, powietrze,
 • chropowatości powierzchni w zakresie do 320 µm z jednoczesną możliwością pomiaru profilu pierwotnego i ewentualnej falistości powierzchni,
 • stopnia ochrony IP przed wnikaniem ciał stałych i wody zapewnianej przez obudowy; zakres po- miarowy stanowisk obejmuje wszystkie stopnie obu cyfr charakterystycznych,
 • starzenia elastomeru, ich twardości w zakresie 30÷95 IRHD oraz odporności na czynniki chemiczne, trudnopalne ciecze z grupy HFC i wzorcowe oleje hydrauliczne,
 • ładowania elektrostatycznego źródłem wysokiego napięcia (±40 kV) oraz elektryzacji materiałów nieprzewodzących szmatkami bawełnianymi i z poliamidu,
 • rezystancji powierzchniowej niemetalowych części obudów w zakresie do 1 TΩ (przy U = 500 V),
 • ciągłości uziemienia,
 • wytrzymałości izolatorów przepustowych na skręcanie o wartości momentu od 1 Nm do 300 Nm,
 • termiczne, temperatury i przyrostu w zakresie do +450°C oraz cykli termicznych,
 • wytrzymałości na spadanie swobodne i uderzenie,
 • wyciągania kabli z wpustów kablowych o wartości siły do 10kN z równoległą rejestracją ewentualnego przemieszczenia oraz szczelności wpustów kablowych,
 • odporności termicznej na gorąco (do 180°C) i na zimno (do -75°C) oraz na szok termiczny,
 • oględziny i pomiary wielkości geometrycznych oraz odstępów izolacyjnych,
 • rezystancji izolacji w zakresie do 5TΩ (przy U = 5 kV),
 • rezystancji skrośnej w zakresie do 1TΩ (przy U = 500 V),
 • rezystancji względem elementu uziemiającego oraz między punktami w zakresie do 1TΩ (przy U = 500 V).

 

Jeżeli chcą Państwo poznać szczegóły oferty laboratorium, mają jakiekolwiek pytania lub chcą nawiązać współpracę, zapraszam do kontaktu.

dr inż. Łukasz Orzech
tel: 32 237 48 19
kom: 695 198 542
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.