Certyfikacja systemów zarządzania - informacje ogólne

Zakład Badań Atestacyjnych jednostka Certyfikująca prowadzi certyfikację systemów zarządzania jakością (QMS). Certyfikacja (QMS) jest to działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od organizacji i jej klientów) wykazujące, że zidentyfikowany(-e) proces(-y) danej organizacji jest (są) zgodny(-e) z wymaganiami normy ISO 9001 przyjętej za podstawę certyfikacji.

Certyfikacja systemów zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych obejmuje następujące elementy:

 • kontakt klienta z JC, przekazanie niezbędnych informacji i formularzy,
 • złożenie przez Klienta wniosku i dokumentacji systemu (ocena kompletności dokumentacji i rejestracja wniosku),
 • wizytacja wstępna auditorów JC w przedsiębiorstwie (element nieobowiązkowy, uzgadniany z klientem),
 • ocena dokumentacji klienta pod względem merytorycznym,
 • audit początkowej certyfikacji składa się z dwóch etapów:
  • pierwszy etap auditu obejmuje:
   • przegląd udokumentowanych informacji systemu zarządzania klienta,
   • ocenę specyficznych dla lokalizacji klienta warunków oraz przeprowadzenia rozmów z personelem klienta w celu określenia gotowości do drugiego etapu,
   • przeprowadzenia przeglądu statusu klienta i zrozumienia przez niego wymagań normy, zwłaszcza w odniesieniu do identyfikacji kluczowych wyników działań lub znaczących aspektów, procesów, celów i działania systemu zarządzania,
   • uzyskanie niezbędnych informacji dotyczących zakresu systemu zarządzania, w tym lokalizacji klienta, stosowanych procesów i wyposażenia, poziomów ustalonych środków nadzoru (szczególnie w przypadku klientów wielooddziałowych), mających zastosowanie wymagań przepisów prawnych i regulacyjnych,
   • oceny, czy są planowane i realizowane audity wewnętrzne i przeglądy zarządzania, oraz czy poziom wdrożenia systemu zarządzania uzasadnia gotowość klienta do drugiego etapu,
   • przeprowadzenie przeglądu przydziału zasobów do drugiego etapu i uzgodnienia z klientem szczegółów drugiego etapu,
   • skoncentrowanie się na zaplanowaniu drugiego etapu poprzez osiągnięcie wystarczającego zrozumienia systemu zarządzania klienta i prowadzonej przez niego działalności w danej lokalizacji, w kontekście normy dotyczącej systemu zarządzania lub innego dokumentu normatywnego (dyrektywy);
  • drugi etap auditu obejmuje audytowanie co najmniej:
   • informacji i dowodów zgodności ze wszystkimi wymaganiami stosownej normy dotyczącej systemu zarządzania lub innych dokumentów normatywnych,
   • monitorowania, pomiarów, raportowania i przeglądania osiągnięć w odniesieniu do kluczowych celów i zadań (zgodnych z oczekiwaniami w stosownej normie dotyczącej systemu zarządzania lub innym dokumencie normatywnym),
   • zdolności systemu zarządzania klienta i sposobu jego działania odnośnie do spełniania mających zastosowanie wymagań przepisów prawnych, regulacyjnych i umów,
   • nadzoru operacyjnego klienta nad procesami,
   • auditów wewnętrznych i przeglądów zarządzania,
   • odpowiedzialności kierownictwa za polityki klienta.

 

 • wydanie przez Jednostkę certyfikującą certyfikatu systemu zarządzania na okres 3 lat,
 • nadzór nad systemem zarządzania posiadacza certyfikatu (audity nadzoru),
 • audit ponownej certyfikacji.

W celu zbadania skarg lub w odpowiedzi na zmiany, albo w ramach dalszego postępowania z klientami zawieszonymi, w uzasadnionych przypadkach przeprowadza się u certyfikowanego klienta audity z krótkim terminem powiadamiania lub bez zawiadomienia.

Szczegółowe informacje na temat certyfikacji systemów zarządzania zawarte są w Programie certyfikacji systemów zarządzania PCS-DBA/01.

 

Kontakt:
dr inż. Andrzej Figiel
Kierownik Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 32 2374604, +48 32 2374570
tel. kom. +48 609583804,
fax: +48 32 2374581