Sponsorowanie opracowywania norm

ZASADY

Czynne uczestnictwo w działalności normalizacyjnej przynosi wymierne korzyści takie jak:

  • dostęp do tworzonych projektów norm,
  • wpływ na treść norm i przedstawianie własnych rozwiązań.

Obecna Ustawa o normalizacji nie przewiduje finansowania budżetowego norm, a koszt opracowania normy w większości przypadków pokrywają użytkownicy norm, czyli producenci i konsumenci.

Zwracamy się do Państwa z propozycją współfinansowania nowelizacji szeregu norm z obszaru maszyn górniczych oraz włączenia się w proces ich opracowywania. Zasady finansowania działalności normalizacyjnej określa zarządzenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Należności za prace normalizacyjne zgodnie z ww. zarządzeniem obejmują:

  • Koszty notyfikacji we właściwej europejskiej organizacji normalizacyjne (niezależnie od jej wyniku).
  • Koszty zasadnicze opracowania normy własnej (zależne od tematyki, rodzaju normy).
  • Koszty pośrednie tzw. opłaty manipulacyjne na rzecz Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Każda zadeklarowana przez Państwa kwota zasili fundusz na opracowanie Polskiej Normy własnej.

CO ZREALIZOWANO

Dzięki aktywności Instytutu KOMAG i działających przy nim Komitetów Technicznych  oraz zaangażowaniu szeregu przedsiębiorców, do chwili obecnej opracowano nowe, względnie znowelizowano następujące normy:

PN-G-36002:2004 Kopalniane szynowe koleje linowe - Napędy – Wymagania
Finansowanie - KOMAG
PN-G-46866:2005 Kopalniane szynowe koleje linowe - Koleje spągowe – Wymagania
Finansowanie - KOMAG
PN-G-46867:2007 Kopalniane szynowe koleje linowe - Koleje podwieszone – Wymagania
Finansowanie - KOMAG
PN-G-46039:2008 Wozy kopalniane- Sprzęg hakowy-Wymagania i badania
Finansowanie: KOMAG - MONTANA
PN-G-52002:2009 Urządzenia odpylające w górnictwie podziemnym - Wymagania i badania
Finansowanie  - KOMAG
PN-G-46031:2010 Wozy kopalniane - Wozy średnie – Wymagania
Finansowanie: KOMAG - MONTANA
PN-G-46860:2011 Wózki hamulcowe i urządzenia hamowania awaryjnego – Wymagania
Finansowanie: KOMAG -VACAT –RYFAMA -BECKER WARKOP
PN-G-43042:2011 Lutnie wirowe w górnictwie podziemnym – Wymagania i badania
Finansowanie: KOMAG- SelmaG
PN -G-32000:2011 Górnicze napędy i sterowania hydrauliczne - Złącza wtykowe - Wymagania
Finansowanie: KOMAG - OBAC
PN-G-32010:2012 Górnicze napędy i sterowania hydrauliczne - Węże i przewody hydrauliczne z gumy wzmocnione drutem
Finansowanie: KOMAG - Tubes International Sp. z o.o. - AGR Ewa Rojowiec - BOMAR S.A.
PN-G-15536:2013-06 Górnicza obudowa indywidualna - Stojaki hydrauliczne centralnie zasilane.
Finansowanie: KOMAG - HYDROMEL S.A. - ZMG Glinik Sp. z o.o.
PN-G-52001:2015-11 Urządzenia do zwalczania zapylenia w górnictwie podziemnym - Dysze zraszające.
Finansowanie: ITG KOMAG.