Prace badawczo-rozwojowe

Wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych

Badania laboratoryjne

Akredytowane badania laboratoryjne

Certyfikacja

Certyfikacja, ocena zgodności i ocena wyrobu

Projekty

Projekty realizowane przez Instytut Techniki Górniczej z funduszy europejskich

Prace badawczo-rozwojowe

Zgodnie ze Statutem Instytutu Techniki Górniczej KOMAG przedmiotem podstawowej działalności Instytutu jest:

 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych,
 • przystosowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki,
 • wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

Prace prowadzone w ramach ww. działalności mają najczęściej charakter badań stosowanych i rozwojowych tzn. podejmowane są w celu zdobycia nowej wiedzy mającej konkretne zastosowania praktyczne lub polegają na zastosowaniu wcześniej zdobytej wiedzy do opracowania nowych lub ulepszenia istniejących rozwiązań.

Tematyka prac B+R prowadzonych w ramach ww. działalności ma ogólny i możliwie szeroki zakres. Ustalana jest w oparciu o analizę nowatorskich zagadnień wyprzedzających potrzeby rynku. Wyniki tych prac stanowią fundamentalną bazę wiedzy przy realizacji prac na zamówienie.

Prace te realizowane są m.in. w obszarach:

 1. Inteligentnych systemów mechatronicznych.
 2. Innowacyjnych rozwiązań ograniczających zagrożenia i zwiększających bezpieczeństwo pracy.
 3. Innowacyjnych systemów transportu i przewozu ludzi w zakładach produkcji surowców mineralnych.
 4. Technologii i środków technicznych do wzbogacania i klasyfikacji surowców mineralnych.
 5. Zarządzania środowiskiem na terenach uprzemysłowionych.
 6. Technologii i metod dla ochrony środowiska.
 7. Inteligentnych rozwiązań  w układach zasilania, sterowania, diagnostyki oraz monitoringu maszyn i urządzeń.
 8. Innowacyjnych układów hydraulicznych i pneumatycznych w  maszynach i urządzeniach.
 9. Innowacyjnych systemów napędowych.

ITG KOMAG realizuje także prace badawczo-rozwojowe na podstawie umów zawartych z producentami maszyn i urządzeń, ich użytkownikami oraz urzędami miast, gmin i innymi klientami z nw. obszaru:

 • Maszyny i urządzenia wyciągowe.
 • Urządzenia transportowe.
 • Obudowy zmechanizowane.
 • Hydraulika siłowa i układy hydrauliczne.
 • Maszyny urabiające i pomocnicze.
 • Urządzenia budowy przeciwwybuchowej.
 • Urządzenia do wentylacji i odpylania wyrobisk chodnikowych.
 • Urządzenia "małej mechanizacji".
 • Wyposażenie elektryczne maszyn i urządzeń przeciwwybuchowych.
 • Mechatroniczne systemy do maszyn i urządzeń.
 • Internet rzeczy.