Działalność ekspercka

Rzeczoznawstwo

Instytut Techniki Górniczej KOMAG został wskazany jako Rzeczoznawca do spraw ruchu zakładu górniczego w:

1.     grupie I - maszyny wyciągowe - a) część mechaniczna i b) część elektryczna - w zakresie:

a) udziału przy naprawach nośnych elementów wyciągów szybowych - § 540 ust. 3 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1118), zwanego dalej "rozporządzeniem",

b) dokonywania pomiarów za pomocą specjalistycznej aparatury w ramach kontroli szybu, zbrojenia szybowego, wyposażenia szybu i elementów wyciągu szybowego - § 600 ust. 3 rozporządzenia,

c) przeprowadzania kontroli maszyny wyciągowej - pkt 3.16.2.1. załącznika nr 4 do rozporządzenia, nie rzadziej nić co rok,

d) wykonywania nie rzadziej niż raz na trzy lata badań nieniszczących, wykorzystywanych do oceny stanu technicznego wału głównego i układu dźwigni hamulcowych - pkt 3.16.2.6. załącznika nr 4 do rozporządzenia,

e) badania maszyn wyciągowych w wyciągach szybowych do głębienia i zbrojenia szybów po każdym ich montażu na nowym stanowisku pracy - pkt 3.16.2.7. załącznika nr 4 do rozporządzenia,

f) dokonywania szczegółowej analizy obliczeń i działania hamulca - pkt 3.16.3.15. ppkt 1 załącznika nr 4 do rozporządzenia,

g) opracowywania opinii o nastawach hamulcowych - pkt 3.16.3.16. ppkt 2 załącznika nr 4 do rozporządzenia,

h) badania skuteczności działania układu hamulcowego maszyny wyciągowej wykonywanego nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy przy użyciu rejestrującej aparatury pomiarowej - pkt 3.16.3.17. ppkt 6 załącznika nr 4 do rozporządzenia.

2.     grupie VI - koła linowe - w zakresie:

a) udziału przy naprawach nośnych elementów wyciągów szybowych - § 540 ust. 3 rozporządzenia,

b) dokonywania pomiarów za pomocą specjalistycznej aparatury w ramach kontroli szybu, zbrojenia szybowego, wyposażenia szybu i elementów wyciągu szybowego - § 600 ust. 3 rozporządzenia,

c) przeprowadzania nie rzadziej niż co 3 lata kontroli kół linowych-kierujących-odciskowych - pkt 3.12.6.1. załącznika nr 4 do rozporządzenia,

d) wykonywania badań nieniszczących osi nowo zabudowanych kół, po trzech latach eksploatacji oraz określania terminów następnych badań - pkt 3.12.6.5. załącznika nr 4 do rozporządzenia.

i posiada upoważnienie wydane przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego (Decyzja nr GEM.911.18.2018 z dn. 24 lipca 2018 r.; Decyzja zmieniająca GEM.911.11.2022).

 

Ocena stanu technicznego sekcji obudowy zmechanizowanej

ITG KOMAG uczestniczy w realizacji oceny stanu technicznego sekcji obudowy zmechanizowanej przeprowadzanej zgodnie z Załącznikiem  nr 4 do Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. (Dz.U. 2017 poz. 1118 – od 1 lipca 2017 r. – wcześniej na podstawie Rozporządzenia  Ministra Gospodarki z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. 2010 Nr 126 poz. 855 zmieniający Dz.U. 2002 Nr 139, poz. 1169) w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych, tj. w:

  • przeglądach technicznych,
  • badaniach technicznych

a także przeprowadza badania wskazanych sekcji w akredytowanym Laboratorium ITG KOMAG.

 

Ekspertyzy

Specjaliści zatrudnieni w Instytucie Techniki Górniczej KOMAG, wykazujący bogate doświadczenie i wysoki poziom wiedzy merytorycznej opracowują opinie i ekspertyzy techniczne z zakresu działalności Jednostki, takie jak:

  • opiniowanie współpracy różnych typów sekcji obudowy zmechanizowanej w jednej ścianie,
  • opinie związane m.in. z oceną stanu technicznego maszyn,  możliwościami zastosowania określonych maszyn i urządzeń, przyczyn awarii obiektów technicznych,
  • raporty (oceny) oddziaływania na środowisko,
  • analizy akustyczne obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej,
  • programy ochrony środowiska i plany gospodarki odpadami.

Kontakt:

dr hab. inż. Dariusz Prostański, prof. Instytutu
Dyrektor
tel. 32/237 4600
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.