Audyt systemu zarządzania jakością

Kontrola warunków organizacyjno-technicznych do prowadzenia stabilnej produkcji lub stabilnego importu/dystrybucji wyrobów (dotyczy programu certyfikacji typu 3 wg PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01)

Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca przeprowadza ocenę procesu produkcji wyrobów zgłoszonych do certyfikacji oraz, o ile ma to zastosowanie, wszystkich procesów związanych, mających wpływ na ich zgodność z wymaganiami norm lub innych dokumentów normatywnych.

Ocena systemu zarządzania jakością obejmuje kontrolę warunków organizacyjno-technicznych, które klient stosuje dla zapewnienia powtarzalności cech konstrukcyjnych (właściwości) wytwarzanych wyrobów, biorąc pod uwagę dołączony do wniosku opis działań w tym zakresie. W przypadku, gdy klient wdrożył system zarządzania jakością ISO 9001 wymagana jest dokumentacja opisująca system, w pozostałych przypadkach inny opis działań dotyczących wytwarzania, kontroli, badań i odbioru wyrobów.

Kontrola warunków organizacyjno-technicznych jest przeprowadzana w terminie uzgodnionym z wnioskodawcą i może być połączona z badaniami próbek w miejscu produkcji pod nadzorem Zakładu.

Wstępna ocena produkcji/kontrola jest przeprowadzana w przypadku:

  1. nowych klientów, nie objętych nadzorem,
  2. klientów objętych nadzorem, gdzie nie było kontroli w ciągu ostatnich 12 miesięcy od daty akceptacji oferty,
  3. klientów objętych nadzorem, ale wyrób zgłoszony do certyfikacji będzie wytwarzany przy użyciu innych metod, technik oraz wyposażenia technicznego, niż wcześniej ocenione.

Podczas kontroli oceniana jest dostępność środków niezbędnych do osiągnięcia właściwości wyrobu, wdrożenie i przestrzeganie ustalonych procedur oraz prowadzenie zapisów wymaganych w dokumentacji.

Weryfikowana jest zgodności próbek z zadeklarowanymi cechami. Ocena obejmuje wszystkie miejsca, w których prowadzona jest produkcja i badania wyrobu.

Z przeprowadzonej kontroli sporządzane są protokoły („Protokół z kontroli warunków organizacyjno-technicznych”), przedstawiające wyniki inspekcji.

 

Dodatkowych informacji w zakresie programów certyfikacji udzielą Państwu:
dr inż. Andrzej Figiel, Kierownik Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. +48 32 2374604, +48 32 2374570