Dyrektywa 2009/48/WE (Safety of Toys)

Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa zabawek 2009/48/WE (Safety of Toys) to obecnie najważniejszy akt prawny dla wszystkich firm działających w przemyśle zabawkarskim na terenie Unii Europejskiej. Wszystkie zabawki sprzedawane w Polsce muszą posiadać znak CE, który potwierdza, że produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa obowiązującymi w UE. Aby producent mógł oznaczyć zabawkę znakiem CE, musi ona spełniać szereg wymogów odnośnie m.in. wytrzymałości, konstrukcji czy materiałów. Badania takie wykonywane są  w akredytowanym laboratorium badawczym ITG KOMAG (AB 910).
Aktem prawnym dostosowującym polskie prawo do nowej dyrektywy jest Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek Dz.U. 2023 poz. 1260.

Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca przeprowadza ocenę zgodności zabawek na zgodność z wymaganiami  Dyrektywy 2009/48/WE (Safety of Toys), co pozwala producentowi na legalne wprowadzenie wyrobu na rynek dając gwarancję, że zabawka spełnia wymagania zasadnicze dyrektywy, a tym samym jest bezpieczna.

Zakres udzielonej notyfikacji

Dyrektywa 2009/48/WE (SAFETY OF TOYS)

 

Tryb postępowania w ramach procedur oceny zgodności wg dyrektywy 2009/48/WE w ITG KOMAG opisuje Informator TOYS - BADANIE TYPU

 

kontakt

dr inż. Andrzej Figiel

Kierownik Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej

tel. +48 32 2374604, +48 32 2374570

tel. kom. +48 609583804,

fax: +48 32 2374581