Recenzenci 2017-2019

 

Lista recenzentów współpracujących z Redakcją w latach 2017-2019

 1. dr inż. Daniel Adamecki - Politechnika Śląska
 2. dr hab. inż. Michał Bodzek - Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk
 3. dr hab. inż. Jarosław Brodny, prof. PŚ - Politechnika Śląska
 4. dr hab. inż. Marek Brzeżański, prof. PK - Politechnika Krakowska
 5. dr inż. Piotr Buchwald – Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego
 6. dr inż. Andrzej Drwięga - Instytut Techniki Górniczej KOMAG
 7. dr hab. inż. Sławomir Duda, prof. PŚ - Politechnika Śląska
 8. dr hab. inż. Tomasz Dzitkowski, prof. PŚ - Politechnika Śląska
 9. dr hab. inż. Andrzej Dymarek, prof. PŚ - Politechnika Śląska
 10. dr inż. Andrzej Figiel - Instytut Techniki Górniczej KOMAG
 11. dr inż. Wojciech Grzegorzek - Politechnika Śląska
 12. dr inż. Przemysław Grzesica - Politechnika Śląska
 13. dr inż. Jarosław Joostberens - Politechnika Śląska
 14. dr inż. Marek Kalita - Instytut Techniki Górniczej KOMAG
 15. dr inż. Jan Kania - Politechnika Śląska
 16. dr hab. inż. Adam Klich - Instytut Techniki Górniczej KOMAG
 17. dr inż. Antoni Kozieł - Instytut Techniki Górniczej KOMAG
 18. dr hab. inż. Stanisław Kulas – Politechnika Warszawska
 19. dr inż. Mariusz Kuczaj - Politechnika Śląska
 20. prof. dr hab. inż. Aleksander Lutyński - Instytut Techniki Górniczej KOMAG
 21. dr inż. Rajmund Mann - Politechnika Śląska
 22. dr inż. Józef Markowicz - Politechnika Śląska
 23. dr inż. Krzysztof Mazurek - Instytut Techniki Górniczej KOMAG
 24. dr inż. Dariusz Michalak - Instytut Techniki Górniczej KOMAG
 25. dr inż. Dariusz Musioł - Politechnika Śląska
 26. dr inż. Andrzej Niedworok - Instytut Techniki Górniczej KOMAG
 27. dr inż. Andrzej Nowrot - Politechnika Śląska
 28. dr inż. Piotr Ociepka - Politechnika Śląska
 29. dr inż. Łukasz Orzech - Instytut Techniki Górniczej KOMAG
 30. dr inż. Arkadiusz Pawlikowski - Politechnika Śląska
 31. dr inż. Anna Piaskowy - Politechnika Śląska
 32. dr hab. inż. Marek Sitarz - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 33. dr hab. inż. Tomasz Suponik, prof. PŚ - Politechnika Śląska
 34. dr inż. Edward Pieczora - Instytut Techniki Górniczej KOMAG
 35. dr inż. Bartosz Polnik - Instytut Techniki Górniczej KOMAG
 36. dr hab. inż. Dariusz Prostański, prof. ITG KOMAG - Instytut Techniki Górniczej KOMAG
 37. dr inż. Arkadiusz Pawlikowski- Politechnika Śląska
 38. dr inż. Agnieszka Sękala - Politechnika Śląska
 39. dr inż. Piotr Sobota - Politechnika Śląska
 40. dr inż. Zbigniew Szkudlarek - Instytut Techniki Górniczej KOMAG
 41. dr inż. hab. Stanisław Szweda, prof. ITG KOMAG - Instytut Techniki Górniczej KOMAG
 42. dr inż. Marek Szyguła - Instytut Techniki Górniczej KOMAG
 43. prof. dr hab. inż. Jerzy Świder - Politechnika Śląska
 44. dr hab. inż. Stanisław Trenczek, prof. ITG KOMAG - Instytut Techniki Górniczej KOMAG
 45. dr inż. Jarosław Tokarczyk - Instytut Techniki Górniczej KOMAG
 46. dr hab. inż. Jacek Wiśniewski, prof. PWr - Politechnika Wrocławska
 47. dr inż. Marcel Żołnierz - Politechnika Śląska