Badania substancji niebezpiecznych w artykułach dziecięcych

Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska Instytutu KOMAG oferuje wykonanie akredytowanych badań substancji niebezpiecznych w wyrobach przeznaczonych dla dzieci, tj.:

Image

Image

 • zabawkach,
 • książkach i artykułach szkolnych,

 • smoczkach, sprzęcie do picia i karmienia,

 • artykułach pielęgnacyjnych,

 • obuwiu dziecięcym,
 • wózkach, łóżeczkach, rowerkach, chodzikach, leżaczkach, huśtawkach dla niemowląt, nosidełkach, wysokich krzesełkach, kojcach, przewijakach oraz szelkach i barierkach bezpieczeństwa,

 • materiałach wykorzystywanych do produkcji wyrobów przeznaczonych dla dzieci, w tym: tworzywach sztucznych, drewnie, tkaninach oraz farbach, lakierach, impregnatach, skórze, kolorantach, emaliach oraz elementach metalowych,

 • sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,

 • opakowaniach,
 • wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Zakres wykonywanych badań obejmuje:

 • oznaczanie zawartości: WWA, benzenu, pentachlorofenolu, ftalanów oraz kadmu, ołowiu, fumaranu dimetylu i pierwszorzędowych amin aromatycznych, uwalnianych z barwników azowych, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 (REACH),
 • badania migracji, bisfenolu A i fenolu oraz zawartości niklu, uniepalniaczy (TCEP, TCCP, TDCP) i konserwantów (BIT, MI, CMI) zgodnie z Dyrektywą 2009/48/WE,
 • badania migracji pierwiastków, takich jak: glin, antymon, arsen, bar, bor, kadm, chrom (III), chrom (VI), kobalt, miedź, ołów, mangan, rtęć, nikiel, selen, stront, cyna, cyna organiczna, cynk, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 71-3,
 • badania zawartości N-nitrozoamin i substancji N-nitorozowych w zabawkach i artykułach dla dzieci, zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 71-12, PN-EN 12868, PN-EN 1400, PN-EN 14350-2 oraz Dyrektywą Komisji 93/11/EWG,
 • oznaczanie zawartości pierwszorzędowych amin aromatycznych, barwników, formaldehydu oraz badanie migracji monomerów, plastyfikatorów, zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 71-9÷11 oraz PN-EN 12586,
 • oznaczanie zawartości substancji lotnych oraz badanie migracji przeciwutleniaczy, merkaptobenzotiazolu, bisfenolu A i formaldehydu, zgodnie z wymaganiami norm:  PN-EN 1400-3, PN-EN 14372, PN-EN 12586, PN-EN 14350-2, PN-EN 1930,
 • badanie migracji globalnej i specyficznej bisfenolu A, pierwszorzędowych amin aromatycznych, formaldehydupierwiastków zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Komisji (UE) nr 10/2011,
 • oznaczanie zawartości rtęci, ołowiu, kadmu, chromu (VI) oraz polibromowanych bifenyli (PBB), polibromowanych eterów difenylowych (PBDE), ftalanów i HBCD zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Nr 2011/65/UE (RoHS II),
 • oznaczanie ilości uwalnianego niklu, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 (REACH).
 • oznaczanie zawartości ołowiu na zgodność z wymaganiami ASTM F963-11,
 • oznaczanie zawartości SCCP i HBCD na zgodność z Rozporządzeniem (WE) nr 850/2004.

Kontakt:

Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska
Kierownik Laboratorium: dr hab. inż. Beata Grynkiewicz-Bylina, prof. ITG KOMAG
tel.: (32) 237 46 65
fax.: (32) 231 08 43
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.komag.eu