Konferencje i targi

 

Instytut Techniki Górniczej KOMAG w celu promowania najnowszych osiągnięć i innowacyjnych rozwiązań organizuje cyklicznie dwie konferencje:

Celem konferencji jest przegląd kierunków rozwoju systemów przeróbczych surowców mineralnych z uwzględnieniem relacji człowiek – maszyna – środowisko. Konferencja KOMEKO to okazja do wymiany wiedzy i doświadczeń dotyczących wykorzystania innowacyjnych technik i technologii, jak również prezentacji oferty producentów maszyn i urządzeń.

www.komeko.komag.eu

   

Celem konferencji jest prezentacja najnowszych osiągnięć naukowych, badawczych i technicznych w dziedzinie nowoczesnego górnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie wykorzystania innowacyjnych technik i technologii jak i rozwiązań zielonych, praktycznych dla biznesu i mieszkańców Śląska.

Mając na względzie zmieniającą się rzeczywistość, kolejny rok formuła Konferencji KOMTECH traktująca głównie o nowych technologiach mechanizacyjnych górnictwa została wzbogacona o zagadnienia związane z działaniami na rzecz wykorzystania terenów pogórniczych.

www.komtech.komag.eu

 

W dniach od 5 do 7 grudnia 2022 r.w Lublinie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Bioróżnorodność a zrównoważona transformacja regionów przemysłowych i bezpieczeństwo energetyczne”, dofinansowana ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Doskonała Nauka” – moduł: wsparcie konferencji naukowych. Konferencja została objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

Głównym celem konferencji była promocja zrównoważonego myślenia o pozyskiwaniu surowców krytycznych z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz rozwiązań pozwalających na bezinwazyjne dla natury zagospodarowanie terenów przemysłowych, które powstały w wyniku eksploatacji surowców energetycznych.

www.bioroznorodnosc.komag.eu