Wydawnictwo KOMAG

Wydawnictwo KOMAG

Wydawnictwo Instytutu Techniki Górniczej KOMAG powstało w 1983 roku w celu upowszechniania najnowszych wyników badań, jak i prac teoretycznych z zakresu szeroko pojętego górnictwa, dotyczących innowacyjnych rozwiązań ograniczających zagrożenia i zwiększających bezpieczeństwo pracy, mechanizację robót górniczych, inteligentnych rozwiązań w układach zasilania, sterowania, diagnostyki oraz monitoringu maszyn i urządzeń. Najnowsze wydawane publikacje dotyczą: obszaru inwestycji w innowacyjne projekty, cyfrowych rozwiązań, nowoczesnych technologii, rozwoju kompetencji cyfrowych i informatycznych w obszarze projektowania
i wytwarzania urządzeń komputerowych, wprowadzania innowacyjnych rozwiązań poprawiających działania nakierowane na transformację cyfrową przedsiębiorstw.

Wydawca kładzie nacisk aby publikacje poruszały aktualne i ważne zagadnienia wnoszące istotny wkład
w rozwój nauki. Udostępnia je w formie drukowanej jak i elektronicznej. Wybrane publikacje dostępne są na zasadach Open Science (bezpłatne publikacje zamieszczane w otwartym dostępie).

Aktualna oferta obejmuje:

Monografie naukowe w pięciu seriach wydawniczych
Kwartalnik Maszyny Górnicze/Mining Machines
Kwartalnik bibliograficzny Nowości w Światowej Literaturze Górniczej
Monografie pokonferencyjne

Wydawnictwo KOMAG znajduje się w Wykazie wydawnictw zakwalifikowanych do poziomu 1 (80 pkt za opublikowaną monografię). Z kolei wydawany przez ITG KOMAG anglojęzyczny kwartalnik MINING MACHINES (e-ISSN 2719-3306) figuruje w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MEiN z liczbą punktów 20 (Komunikat Ministerstwa Edukacji i Nauki z 17.07.2023).

Od stycznia 2022 publikacje naszego Wydawnictwa są sukcesywnie zamieszczane w Śląskiej  Bibliotece Cyfrowej (Silesian Digital Liberty), oraz od czerwca 2022 na Platformie Internetowej ICM Biblioteka Nauki.

Powyższe platformy oferują zbiory cyfrowe w dostępie online, nieodpłatnie.

 

                                     

        

                                                                

 

Polecamy