Projekty dofinansowane ze środków krajowych

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego
Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” - GOSPOSTRATEG

 

 

Projekty realizowane w ramach programu „Doskonała nauka”, ustanowionego na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.), dofinansowane ze środków budżetu państwa

 

Projekty realizowane w ramach programu „Doskonała nauka”, ustanowionego na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 poz. 478, 619 i 1630), dofinansowane ze środków budżetu państwa:

Projekt realizowany w ramach IV konkursu Wspólnego Przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki – TANGO (Konkursu TANGO 4 – Ścieżka A; numer naboru: TANGO-IV A), finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu TANGO IV ze środków budżetu państwa.