Nadzór

(dotyczy programu certyfikacji typu 3 wg PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01)

Jednostka Certyfikująca sprawuje nadzór nad certyfikowanymi wyrobami oraz prawidłowością wykorzystywania certyfikatu, zgodnie z kryteriami programu certyfikacji typu 3 wg PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01.

Nadzór obejmuje sprawdzenie spełnienia obowiązków przez Klienta, wymienionych poniżej oraz zgodnie z podpisaną umową.

Jednostka certyfikująca powiadamia Klienta o wynikach przeprowadzanych działań w ramach nadzoru.

Negatywne wyniki w trakcie sprawowania nadzoru skutkują zawieszeniem lub cofnięciem certyfikatu lub ograniczeniem zakresu certyfikacji. Klient może także złożyć wniosek o zawieszenie lub cofnięcie certyfikatu.

Klient w okresie ważności certyfikacji ma obowiązek:

 • zapewnić, że w okresie ważności certyfikatu, wyrób objęty certyfikatem będzie spełniał wymagania określone w dokumentach odniesienia przywołanych/stanowiących podstawę certyfikacji oraz będzie zgodny z dokumentacją i wzorem, z którym została potwierdzona zgodność, stanowiącym podstawę certyfikacji,
 • powoływać się na certyfikację wyłącznie w odniesieniu do zakresu, na który certyfikacji udzielono,
 • udzielać Jednostce certyfikującej informacji w ramach realizowanego nadzoru nad certyfikatem,
 • spełniania wymagań certyfikacyjnych określonych w programie certyfikacji, łącznie
  z wdrożeniem właściwych zmian, jeśli zostaną zakomunikowane przez Jednostkę Certyfikującą,
 • informować Jednostkę certyfikującą o wszelkich zmianach znacząco wpływających na konstrukcję lub cechy wyrobu, zmianach procesu produkcji, zmianach w statusie własności, organizacji lub zarządzaniu Klienta mogących wpłynąć na zgodność wyrobu,
 • do realizacji wszelkich niezbędnych ustaleń w celu rozpatrzenia skarg, związanych z certyfikowanym wyrobem, które są składane w Jednostce Certyfikującej,
 • do utrzymywania zapisów z wszystkich reklamacji, które odnoszą się do zgodności z wymaganiami certyfikacyjnymi i udostępnienia ich na życzenie Jednostki Certyfikującej,
 • podejmowania odpowiednich działań w związku z reklamacjami i wszelkimi usterkami/wadami wykrytymi w wyrobach, które mają wpływ na zgodność z wymaganiami stawianymi przy certyfikacji, dokumentowania podjętych działań i przekazywania przedmiotowych dokumentów Jednostce Certyfikującej na jej wniosek,
 • wykorzystywać certyfikację tylko do wskazania, że wyroby certyfikowane są zgodne z wyspecyfikowanymi normami,
 • do kopiowania dokumentów certyfikacyjnych wyłącznie w całości,
 • po ewentualnym zawieszeniu lub cofnięciu certyfikacji zaprzestać wykorzystywania wszystkich materiałów reklamowych zawierających jakiekolwiek powołanie się na tę certyfikację oraz zwrócić na żądanie Jednostki certyfikującej wydane dokumenty certyfikacyjne,
 • nie wykorzystywać certyfikacji, udzielonej na swoje wyroby, w sposób mogący naruszyć dobre imię Jednostki certyfikującej oraz nie składać takich oświadczeń odnośnie do tej certyfikacji, które Jednostka certyfikująca może uznać za wprowadzające w błąd lub nieuprawnione,
 • umożliwić specjalistom Jednostki certyfikującej przeprowadzenie czynności związanych z prowadzonym nadzorem, w zakresie:
  • oceny procesu produkcyjnego lub usługi,
  • badania lub inspekcji próbek z fabryki.


Dodatkowych informacji w zakresie programów certyfikacji udzieli Państwu:

dr inż. Andrzej Figiel, Kierownik Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. +48 32 2374604, +48 32 2374570