INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG

Instytut Badawczy

Historia Instytutu

Image W 2020 roku Instytut Techniki Górniczej KOMAG obchodził 70. rocznicę powstania. Instytucje, z których powstał KOMAG przeszły długą i skomplikowaną drogę zmian organizacyjno- restrukturyzacyjnych. Zalążkiem naszego Instytutu było Centralne Biuro Konstrukcji Maszyn Górniczych, które w 1963 roku zostało przekształcone w Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu Węglowego.
Image


Powstanie ZKMPW stworzyło możliwość rozwoju zaplecza badawczo- konstrukcyjnego dla podziemnej eksploatacji węgla. Równolegle z działalnością konstrukcyjną realizowano prace naukowo-badawcze w zakresie procesów urabiania, ładowania, odstawy urobku, obudowy wyrobisk, jak również badania systemów elektryfikacji kopalń oraz urządzeń elektrycznego wyposażenia maszyn górniczych. Rozwój ZKMPW obejmował utworzenie Zakładu Elektroniki Górniczej w Tychach, „Elektrometalu” w Cieszynie oraz Zakładu Cybernetycznych Kompleksów Górniczych w Biskupicach. Przejęto kopalnię doświadczalną, nadając jej symbol M-300 oraz kopalnię zautomatyzowaną „Jan”. Obok Kopalni Doświadczalnej M-300 utworzono Zakład Budowy Maszyn Doświadczalnych. Działający tam także Ośrodek Szkolenia Maszynowego przekształcono w Zakład Doskonalenia Kadr.
Image Na początku 1975 roku nastąpiło wydzielenie z Zakładów Konstrukcyjno-Mechanizacyjnych Przemysłu Węglowego znacznej części obejmującej Zakład Budowy Maszyn Doświadczalnych, Kopalnię Doświadczalną M-300 oraz Zakład Doskonalenia Kadr, tworząc Centralny Ośrodek Projektowo-Konstrukcyjny Maszyn Górniczych KOMAG w Gliwicach, mający status ośrodka badawczo-rozwojowego.
Image W celu ściślejszego powiązania procesu konstruowania maszyn z ich produkcją Ośrodek ten został podporządkowany organizacyjnie Zjednoczeniu Przemysłu Maszyn Górniczych POLMAG, grupującemu wszystkie fabryki maszyn i urządzeń górniczych. Faktycznie KOMAG stał się wtedy zapleczem konstrukcyjnym, badawczym i rozwojowym dla wszystkich fabryk, wchodzących w skład Zjednoczenia. Na ich terenie KOMAG utworzył zakłady terenowe (FAMUR, FAZOS, TAGOR, RYFAMA i GEORYT).
  W 1979 r. do KOMAG-u został włączony Ośrodek Projektowo-Technologiczny Maszyn Górniczych ORTEM, dzięki czemu zakres działania został poszerzony o zagadnienia technologii wytwarzania maszyn i urządzeń górniczych oraz o organizację i zarządzanie produkcją. Postanowiono wtedy zmienić nazwę na Centrum Konstrukcyjno-Technologiczne Maszyn Górniczych, a następnie po kolejnej reorganizacji – na Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG. Od 1 stycznia 2009 r. działa jako Instytut Techniki Górniczej KOMAG.
   
 

Zapraszamy do odwiedzenia

Archiwum historii Instytutu Techniki Górniczej KOMAG

 

 

 

Polecamy