Badania strzemion kabłąkowych i dwujarzmowych

Laboratorium Badań wykonuje badania strzemion wg norm PN-G-15000-09:1998, PN-G-1526:2017-04, i PN-G-15011:2011.

Zakres  badań obejmuje:

  • próbę zginania jarzma dolnego,
  • próbę zginania jarzma górnego,
  • próbę rozciągania śruby prostej,
  • próbę obciążenia nakrętki,
  • próbę obciążenia śruby kabłąkowej,
  • wyznaczenie charakterystyki pracy złącza przy osiowym ściskaniu próbki, próbę statyczną zginania złącza.
image