Dyrektywa 2014/34/UE (ATEX)

 

W ramach udzielonej Instytutowi Techniki Górniczej  KOMAG autoryzacji i notyfikacji w zakresie oceny zgodności - Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca prowadzi ocenę dla:

wyrobów grup I i II kategorii M1 i 1:

  • urządzenia elektryczne,
  • urządzenia nieelektryczne,
  • części i podzespoły,
  • aparatura zabezpieczająca, sterująca i regulacyjna,
  • systemy ochronne

 

dla wyrobów grupy I i II, kategorii M2 i 2:

  • silniki spalinowe,
  • urządzenia elektryczne,
  • części i podzespoły,
  • aparatura zabezpieczająca, sterująca i regulacyjna,
  • silniki średniego i niskiego napięcia.

 

Badania konieczne do potwierdzenia wykonania przeciwwybuchowego urządzenia grupy I i II odpowiednio kategorii M1 i 1 oraz M2 i 2, wykonywane są  w akredytowanym laboratorium badawczym ITG KOMAG (AB 665).

 

Zakres udzielonej notyfikacji

Dyrektywa 2014/34/UE (ATEX)

 

Tryb postępowania w ramach procedur oceny zgodności wg dyrektywy 2014/34/UE w ITG KOMAG opisują informatory:

Informator ATEX - MODUŁY: B, F, C1, G

Informator ATEX - MODUŁY: D,E

 

kontakt

dr inż. Andrzej Figiel

Kierownik Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej

tel. +48 32 2374604, +48 32 2374570

tel. kom. +48 609583804,

fax: +48 32 2374581