Wymagania programów certyfikacji wyrobów z zakresu akredytacji

Programy certyfikacji wyrobów typu 1b i 1a wg normy PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01

Typ programu certyfikacji

Elementy programu certyfikacji

1a,

1b

 • próbki wymagane przez Jednostkę certyfikującą,

 • określenie właściwości przez badanie lub ocenę,

 • ocena raportów z badania lub z oceny,

 • przegląd i decyzja,

 • udzielenie zezwolenia, atestacja wyrobu,

 • nadzór nad certyfikatem.

 

Klient, jako strona procesu certyfikacji przeprowadzanej według powyższych typów programów certyfikacji – typu 1a, 1b opisanych w normie PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01 - ma następujące obowiązki i uprawnienia.

 

Przed przystąpieniem do certyfikacji Klient powinien:

 • sprawdzić, czy produkuje, dystrybuuje lub importuje wyroby z zakresu akredytacji udzielonej ITG KOMAG Zakładowi Badań Atestacyjnych Jednostce Certyfikującej, w przypadku zainteresowania uzyskaniem certyfikatu z obszaru akredytowanej działalności Jednostki certyfikującej (Elastyczny zakres akredytacji Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej ITG KOMAG),
 • zgłosić wyrób do badań:
  • w laboratorium, które zostało uznane za kompetentne do wykonywania badań i znajduje się w Rejestrze laboratoriów nadzorowanych przez Zakład Badań Atestacyjnych Jednostkę Certyfikującą i/lub
  • w miejscu i czasie składowania wyrobu w celu przeprowadzenia badania i/lub oceny,
 • zgłosić wyrób do certyfikacji na formularzu wniosku udostępnianym przez Zakład Badań Atestacyjnych Jednostkę Certyfikującą (druki wniosków dostępne TUTAJ) lub pismem zlecającym,
 • zapewnić, że zgłoszone do certyfikacji wyroby posiadają cechy i właściwości zgodne z ustalonymi wymaganiami,
 • podpisać umowę związaną z wydaniem certyfikatu i wyrazić zgodę na nadzorowanie certyfikacji i wyrobu. Nadzór nad wyrobem nie dotyczy programów typu 1a i 1b wg PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01.

Zgodnie z zasadami certyfikacji Klient jest zobowiązany do:

 • poczynienia wszelkich niezbędnych przygotowań do przeprowadzenia oceny, łącznie z zapewnieniem możliwości sprawdzenia dokumentacji, dostępu do wszystkich obszarów, do zapisów (wraz z raportami z audtów wewnętrznych) i personelu - w celu oceny (tj. badań, kontroli, oceny, nadzoru, ponownej oceny) i rozstrzygania ewentualnych reklamacji,
 • spełnienia odpowiednich warunków programu certyfikacji.

Do spełnienia powyższych wymagań Klient zobowiązuje się poprzez podpisanie wniosku o certyfikację.

 

Dodatkowych informacji w zakresie programów certyfikacji udzielą Państwu:
dr inż. Andrzej Figiel, Kierownik Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. +48 32 2374604, +48 32 2374570