Wymagania dla maszyn - Dyrektywa nr 2006/42/WE (MACHINERY)

 

Producent aby mógł legalne wprowadzić wyrób na rynek musi przeprowadzić badania, a następnie ocenę wyrobu potwierdzającą czy produkowany przez niego wyrób jest bezpieczny oraz czy może zadeklarować jego zgodność z mającymi zastosowanie wymaganiami technicznymi.

Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca przeprowadza ocenę zgodności wyrobów z wymaganiami zasadniczymi Dyrektywy nr 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE, która została wdrożona do prawa polskiego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 z późn. zm.).

Badania, konieczne do potwierdzenia spełnienia przez maszynę zasadniczych wymagań Dyrektywy MD w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, wykonywane są w akredytowanych laboratoriach badawczych ITG KOMAG (AB 039 i AB 665).

W ramach udzielonej Instytutowi Techniki Górniczej KOMAG autoryzacji i notyfikacji w zakresie oceny zgodności - Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca prowadzi ocenę dla następujących grup wyrobów:

Maszyny do robót podziemnych następujących rodzajów:

- lokomotywy i wózki hamulcowe,

- hydrauliczne obudowy zmechanizowane.

 

Zakres udzielonej notyfikacji

Dyrektywa 2006/42/WE (MACHINERY)

 

Tryb postępowania w ramach procedur oceny zgodności wg dyrektywy 2006/42/WE w ITG KOMAG opisuje Informator MACHINERY - BADANIE TYPU

 

kontakt

dr inż. Andrzej Figiel

Kierownik Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej

tel. +48 32 2374604, +48 32 2374570

tel. kom. +48 609583804,

fax: +48 32 2374581

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Producent aby mógł legalne wprowadzić wyrób na rynek musi przeprowadzić badania i ocenę wyrobu potwierdzającą czy produkowany przez niego wyrób jest bezpieczny oraz czy może zadeklarować jego zgodność z mającymi zastosowanie wymaganiami technicznymi.

Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca przeprowadza ocenę zgodności wyrobów z wymaganiami zasadniczymi Dyrektywy nr 2006/42/WE dostarczając producentom dowodów zgodności wyrobów a użytkownikom gwarancji, że zadeklarowane własności wyrobów i ich parametry, są zapewnione.

Producent aby mógł legalne wprowadzić wyrób na rynek musi przeprowadzić badania i ocenę wyrobu potwierdzającą czy produkowany przez niego wyrób jest bezpieczny oraz czy może zadeklarować jego zgodność z mającymi zastosowanie wymaganiami technicznymi.

Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca przeprowadza ocenę zgodności wyrobów z wymaganiami zasadniczymi Dyrektywy nr 2006/42/WE dostarczając producentom dowodów zgodności wyrobów a użytkownikom gwarancji, że zadeklarowane własności wyrobów i ich parametry, są zapewnione.