Zgłoszenie wyrobu do certyfikacji

Zgłoszenie wyrobu do certyfikacji odbywa się wg następujących zasad:

 • zgłoszenie wyrobu do certyfikacji powinno być dokonane na formularzu wniosku udostępnianym przez Jednostkę certyfikującą lub pismem zlecającym,
 • wniosek lub pismo zlecające powinno być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wnioskodawcy,
 • wniosek lub pismo zlecające może dotyczyć jednego wyrobu lub grupy wyrobów (typoszeregu), objętych zakresem akredytacji udzielonej Instytutowi Techniki Górniczej KOMAG, Zakładowi Badań Atestacyjnych Jednostce Certyfikującej przez Polskie Centrum Akredytacji, i może być zgłoszony tylko przez jednego Klienta,
 • do wniosku lub pisma zlecającego powinna być dołączona dokumentacja techniczna, obejmująca:
  • dokumentację konstrukcyjną, w tym m.in. ogólny opis wyrobu, rysunek zestawieniowy, rysunki szczegółowe, wykaz zastosowanych norm, specyfikacje materiałowe, wyniki obliczeń, instrukcję, deklarację zgodności, wyniki badań (prób) – jeśli dotyczy, warunki wykonania, kontroli i odbioru,
  • dokumenty wskazane przez Jednostkę certyfikującą lub wymienione w dokumentach odniesienia, jeśli zachodzi taka potrzeba, w tym m.in. opis metod/środków zastosowanych dla wyeliminowania zagrożeń związanych ze stosowaniem wyrobu,
  • certyfikat systemu zarządzania jakością lub opis środków podjętych dla zapewnienia powtarzalności produkcji seryjnej (dotyczy programu certyfikacji typu 3 wg PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01),
  • pełnomocnictwo do reprezentowania producenta w przypadku, gdy wniosek złożony jest przez upoważnionego przedstawiciela producenta.

Wniosek lub jego załączniki powinny zawierać:

 • wnioskowany zakres certyfikacji, typ programu certyfikacji,
 • zgodę Wnioskodawcy na spełnienie wymagań certyfikacyjnych oraz dostarczenie wszelkich informacji niezbędnych do oceny wyrobów, które mają być certyfikowane,
 • identyfikację i dane adresowe Wnioskodawcy ubiegającego się o wydanie certyfikatu,
 • oznaczenie Klienta ubiegającego się o wydanie certyfikatu,
 • rodzaj organizacji, nazwę, adres i status prawny,
 • jednoznaczne określenie wyrobów, które będą certyfikowane (dane identyfikujące każdy wyrób), i norm, na zgodność z którymi każdy wyrób ma być certyfikowany, jeżeli są one znane Wnioskodawcy,
 • identyfikację producenta, jego dane adresowe,
 • datę i miejsce wypełnienia wniosku/wystawienia pisma zlecającego.

 

Dodatkowych informacji w zakresie programów certyfikacji udzielą Państwu:
dr inż. Andrzej Figiel, Kierownik Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. +48 32 2374604, +48 32 2374570