Badania wielkości elektrostatycznych

  • elementów z materiałów niemetalowych np.:

    części obudów, taśmy przenośnikowe, paski klinowe, gotowe podłogi, powłoki lakiernicze, tkaniny PCV, ubrania, opakowania i inne materiały elektroizolacyjne.

 

Zakres prowadzonych badań:

  • pomiary elektryzacji materiałów nieprzewodzących z wykorzystaniem źródła wysokiego napięcia,

  • pomiar rezystancji powierzchniowych, skrośnych i między punktami.

 

Wyposażenie do pomiarów i badań:

  • stanowisko do elektryzacji materiałów nieprzewodzących,

  • przenośna aparatura pomiarowa do badania rezystancji powierzchniowych skrośnych i między punktami.