Prezentujemy Państwu monografie "TRANSPORT SZYBOWY" poświęcone zagadnieniom nowoczesnych i niezawodnych systemów transportu szybowego, ze szczególnym uwzględnieniem problemów bezpieczeństwa użytkowania wyciągów szybowych. Konferencja odbywała się cyklicznie do roku 2015.

Praca zbiorowa
Monografia

ISBN 978-83-60708-89-7

Monografia składa się z czterech rozdziałów, w których przedstawiono wyniki prac projektowych, badawczych i wdrożeniowych z zakresu górniczych wyciągów szybowych i ich elementów.

Praca zbiorowa
Monografia

ISBN 978-83-60708-73-6

Monografia poświęcona jest zagadnieniom nowoczesnych i niezawodnych systemów transportu szybowego, ze szczególnym uwzględnieniem problemów bezpieczeństwa użytkowania wyciągów szybowych.

Praca zbiorowa
Monografia

ISBN  978-83-60708-53-8

Monografia składa się z siedmiu rozdziałów, w których zaprezentowano prognozę rozwoju górniczych wyciągów szybowych, nowoczesne techniki i technologie związane z prowadzeniem maszyn wyciągowych w szybach, metody projektowania i modernizacji maszyn oraz urządzeń wyciągowych uwzględniające układy zasilania, sterowania, diagnostyki i monitoringu, jak również doświadczenia wdrożeniowe i eksploatacyjne systemów transportu szybowego.

Image

Praca zbiorowa
Monografia

ISBN: 978-83-60708-37-8

 

Monografia Transport Szybowy 2009 poświęcona jest zagadnieniom nowoczesnych i niezawodnych systemów transportu szybowego. Programy rozwoju tej dziedziny wiążą się nierozerwalnie z potrzebą udostępniania nowych pokładów, w tym pogłębiania szybów oraz problemami bezpieczeństwa.