Wydawnictwo KOMAG

Wydawnictwo KOMAG

Wydawnictwo Instytutu Techniki Górniczej KOMAG powstało w 1983  roku w celu upowszechniania najnowszych wyników badań, jak i prac teoretycznych z zakresu szeroko pojętego górnictwa, dotyczących innowacyjnych rozwiązań ograniczających zagrożenia i zwiększających bezpieczeństwo pracy, mechanizację robót górniczych, inteligentnych rozwiązań w układach zasilania, sterowania, diagnostyki oraz monitoringu maszyn i urządzeń.

Wydawnictwo KOMAG, poleca wydawane przez siebie książki i czasopisma:

Monografie naukowe w trzech seriach wydawniczych
Kwartalnik Maszyny Górnicze/Mining Machines
Kwartalnik bibliograficzny Nowości w Światowej Literaturze Górniczej
Materiały pokonferencyjne

Informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało „Wykaz wydawnictw naukowych”, który zgodnie z Ustawą 2.0 będzie służył do ewaluacji publikacji książkowych w latach 2017–2020. Wydawnictwo KOMAG znajduje się w Wykazie wydawnictw zakwalifikowanych do poziomu 1 (80 pkt za opublikowaną monografię). Z kolei wydawany przez ITG KOMAG anglojęzyczny kwartalnik MINING MACHINES (e-ISSN 2719-3306) figuruje w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MEiN z liczbą punktów 20 (Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z 21.12.2021).

Od stycznia 2022 publikacje naszego Wydawnictwa są sukcesywnie zamieszczane w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej (Silesian Digital Library), oraz od czerwca 2022 na Platformie Internetowej ICM Biblioteka Nauki.
Powyższe platformy oferują zbiory cyfrowe w dostępie online, nieodpłatnie.