Maszyny Górnicze

O czasopiśmie

 

 

 

 

 

 

ISSN 2450-9442
Od 2016 roku pierwotną wersją czasopisma „Maszyny Górnicze” jest wersja elektroniczna. (wersja papierowa czasopisma - ISSN 0209-3693 wydawana była do 2015 r.)

Od 2020 roku czasopismo jest wydawane wersji angielskojęzycznej -  jako kwartalnik Mining Machines.

 
CZASOPISMO JEST INDEKSOWANE

 • w bazie polskich czasopism technicznych - BazTech, która jest najważniejszą bazą danych o zawartości polskich czasopism technicznych. Zasoby BazTech są indeksowane przez Google Scholar, Google i org,
 • w bazie IC Journal Master List – ocena Index Copernicus Value, ICV 2019 = 83,92
 • w międzynarodowej bazie Directory of Open Access Journals DOAJ, która zawiera spis recenzowanych czasopism naukowych, do których dostęp jest darmowy.

 

DZIEDZINA NAUK INŻYNIERYJNO–TECHNICZNYCH Z DYSCYPLINAMI NAUKOWYMI

Wydawany kwartalnik naukowy Mining Machines prezentuje najnowsze tendencje w dziedzinie nauk inżynieryjno–technicznych w następujących dyscyplinach naukowych:

I – inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,

II – automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne,

III – inżynieria mechaniczna,

IV – inżynieria materiałowa,

PROFIL NAUKOWY

Kwartalnik Mining Machines prezentuje prace naukowe, badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe w obszarze mechanizacji górnictwa, szczególnie z zakresu:

 • mechanizacji procesów wydobywczych i przeróbczych w górnictwie,
 • automatyzacji i robotyzacji procesów technologicznych w górnictwie,
 • mechanizacji procesów produkcyjnych i transportowych,
 • tworzenia technologii i urządzeń ochrony środowiska,
 • budowa i eksploatacja maszyn,
 • mechanika, inżynieria materiałowa, inżynieria produkcji,
 • prowadzenia badań laboratoryjnych i eksploatacyjnych, w aspekcie funkcjonalności, niezawodności, ergonomii i bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska,
 • wdrażania wyników badań naukowych i prac rozwojowych,
 • zarządzanie procesami.

W kwartalniku prezentowane są artykuły prezentujące wyniki eksperymentów, analiz teoretycznych, prac projektowych lub innowacyjnych w nawiązaniu do inżynierii mechanicznej a w szczególności do budowy maszyn, systemów mechanicznych, procesów lub metod przetwarzania, nowych materiałów, nowych metod pomiarowych, nowych zastosowań technologii informacyjnych itp.

Powołana przy Wydawnictwie Rada Programowa stanowi ciało doradcze zespołu redakcyjnego.

 

 

Polecamy