Rozszerzenie certyfikacji

Rozszerzenie certyfikacji przebiega wg następujących zasad:

  • rozszerzenie certyfikacji o dodatkowe typy lub odmiany wyrobów, powinno być zgłoszone na formularzu wniosku,
  • jeśli rozszerzenie dotyczy dodatkowych typów wyrobów tego samego producenta, zaprojektowanych i wytwarzanych wg tych samych norm lub innych dokumentów normatywnych co wyroby wymienione w certyfikacie, wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić raport z badań zgłoszonych typów (w takich przypadkach Zakład może odstąpić od przeprowadzenia inspekcji / kontroli warunków organizacyjno-technicznych),
  • jeśli rozszerzenie dotyczy dodatkowych typów wyrobów, produkowanych przez innego producenta lub względnie spełniających normy lub dokumenty normatywne, inne niż wymienione w certyfikacie, Zakład powtarza te fragmenty procedury certyfikacyjnej, które wynikają z nowych okoliczności,
  • rozszerzenie certyfikatu zostanie wydane na podstawie pozytywnych wyników badań i jest ważne łącznie z certyfikatem podstawowym.

 Zakład może odmówić rozszerzenia certyfikacji w przypadku, kiedy zakres zmian skutkuje powstaniem nowego wyrobu.

 

Dodatkowych informacji w zakresie programów certyfikacji udzielą Państwu:
dr inż. Andrzej Figiel, Kierownik Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. +48 32 2374604, +48 32 2374570