Seria wydawnicza Bioróżnorodność

Seria popularyzująca nowe gałęzie nauki i działań związanych z propagowaniem tematyki związanej z bioróżnorodnością, transformacją i bezpieczeństwem energetycznym. Dedykowana odbiorcom zainteresowanym rozwojem i transformacją ekosystemu na obszarach miejsko-przemysłowych i jego wpływowi na stymulowanie rozwoju nowoczesnej gospodarki.

Służy promocji Instytutu, jako podmiotu otwartego na nowe obszary działania, zgodnie ze Strategią Instytutu na lata 2023 – 2030 - „Instytut zielonej przemiany”.

 

 

Artur Dyczko, Gabriela Woźniak
Gliwice 2023, s. 1-380
ISBN 978-83-65593-31-3

 

 

Monografia dedykowana jest szerokiemu gronu odbiorców zainteresowanych rozwojem i transformacją ekosystemu na obszarach miejsko-przemysłowych i jego wpływowi na  stymulowanie rozwoju nowoczesnej gospodarki. Książka prezentuje procesy oraz funkcjonowanie ekosystemów, relacje między parametrami abiotycznymi i biotycznymi, a kolonizacją i rozwojem, zrzeszaniem się organizmów żywych, powstawaniem łańcuchów troficznych, budowaniem biomasy oraz ostatecznie fundamentalne i zarazem kluczowe procesy dekompozycji w ekosystemach naturalnych i półnaturalnych. Autorzy pokazują jak znacząco działalność człowieka przekształca środowisko przyrodnicze na niezliczone sposoby, powodując liczne bezpośrednie
i pośrednie przekształcenia w ekosystemach. Jednocześnie zwracają uwagę na coraz częściej dyskutowaną koncepcję Natural Capital (KAPITAŁU NATURALNEGO), której istotą jest konieczność postrzegania środowiska przyrodniczego jako kolejnego, nie identyfikowanego wcześniej KAPITAŁU.