Badania migracji globalnej oraz migracji specyficznej z materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Zakres wykonywanych badań obejmuje:

 • badanie migracji globalnej oraz specyficznej formaldehydu, bisfenolu A, pierwiastków oraz pierwszorzędowych amin aromatycznych
  z wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, zgodnie z wymaganiami:
  • Rozporządzenia Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
  • norm PN-EN 1186-1, -3, -5, -7, -9, -14, -15 z serii: „Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi. Tworzywa sztuczne”,
  • norm PN-EN 13130-1, -13, z serii: „Materiały
   i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi. Substancje w tworzywach sztucznych podlegające ograniczeniom",
 • badania realizowane są z zastosowaniem płynów modelowych, metodami:
  • przez całkowite zanurzenie,
  • z zastosowaniem komory pomiarowej,
  • z zastosowaniem torebki,
  • przez napełnienie wyrobu,
  • z zastosowaniem testów substytucyjnych.
 • badanie zawartości rtęci, ołowiu, kadmu oraz chromu (VI) na zgodność z wymaganiami:
  • Dyrektywy Nr 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych,
 • oznaczanie zawartości:
  • formaldehydu w wyrobach melaminowo-formaldehydowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 71-9 i PN-EN 14372,
  • ftalanów, kadmu, ołowiu oraz WWA w opakowaniach i wyrobach z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z dziećmi, na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 (REACH),
  • substancji lotnych oraz badanie migracji bisfenolu A (BPA), merkaptobenzotiazolu (MBT), przeciwutleniaczy i formaldehydu, zgodnie z wymaganiami normy: PN-EN 14350, PN-EN 14372,
  • krótkołańcuchowych parafin chlorowanych (SCCP) na zgodność z Rozporządzeniem (WE) nr 850/2004,
 • badanie migracji określonych pierwiastków, zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Nr 2009/48/WE.

Wysokie kompetencje i biegłość Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska KOMAG w zakresie badań migracji globalnej i specyficznej oraz badań na zgodność z Dyrektywą Nr 94/62/WE potwierdzana jest pozytywnymi wynikami porównań międzylaboratoryjnych.

Od 2013 roku Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska Instytutu KOMAG regularnie uczestniczy w międzylaboratoryjnych badaniach biegłości w zakresie migracji globalnej, organizowanych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny.

Kontakt:

Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska
Kierownik Laboratorium: dr hab. inż. Beata Grynkiewicz-Bylina, prof. ITG KOMAG
tel.: (32) 237 46 65
fax.: (32) 231 08 43
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.komag.eu