Laboratorium Metod Modelowania i Ergonomii

Laboratorium Metod Modelowania i Ergonomii

W zakresie metod modelowania i ergonomii realizowane są:

 • Analizy ergonomiczne obejmujące m.in. badanie zasięgów kończyn, pól widzenia, stref wygody zgodnie  z normami PN-EN 894 i PN-EN ISO 6682.
 • Analizy i kształtowanie relacji w systemach antropotechnicznych dla złożonych układów mechanicznych, realizowane w oparciu o autorskie metody wykorzystujące modele komputerowe środowiska pracy i maszyn.
 • Wczesną identyfikację zagrożeń technicznych i zdrowotnych, występujących podczas eksploatacji systemów mechanicznych (z zastosowaniem metod wirtualnej rzeczywistości).
 • Opracowywanie ekspertyz na zlecenie sądu mających na celu odtworzenie przebiegu i przyczyn  zaistniałych wypadków.
 • Wizualizację okoliczności i przyczyn wypadków, tworzenie multimedialnych materiałów szkoleniowych przedstawiających przebieg zdarzenia realizowanych w technice animacji komputerowej lub rejestracji wideo rzeczywistych lokalizacji.
 • Opracowywanie interaktywnych materiałów szkoleniowych (ang. Serious Games) wykorzystujących najnowsze rozwiązania z zakresu rozszerzonej rzeczywistości (ang. Augmented Reality) oraz wirtualnej rzeczywistości (ang. Virtual Reality). Realizowane w oparciu o autorskie rozwiązania programowe oraz komercyjne silniki graficzne.
 • Tworzenie interaktywnych instrukcji obsługi obejmujących aplikacje o zróżnicowanej funkcjonalności realizowanych z wykorzystaniem autorskiego systemu INSTO. Przygotowanie rozwiązania w oparciu o standardy S1000D, MIL-PRF-87268A w wersji na komputery stacjonarne, urządzenia przenośne lub w postaci aplikacji internetowych.
 • Tworzenie aplikacji internetowych pozwalających na zbieranie, archiwizowanie oraz przetwarzanie danych, realizowanych w oparciu o własne rozwiązania programowe (PHP, JavaScript, MySQL).
 • Tworzenie materiałów informacyjnych ilustrujących zasadę działania maszyn i urządzeń, w tym materiałów reklamowych na potrzeby targów i pokazów.
 • Digitalizacja ruchu sylwetek ludzkich z wykorzystaniem metody przechwytywania ruchów segmentów ciała (ang. Motion Capture) z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań firmy IPI Soft.

 

 

Działalność w zakresie metod wirtualnego prototypowania:

 • statyczne obliczenia z zastosowaniem metody elementów skończonych (MES), z uwzględnieniem liniowych i nieliniowych modeli materiałów,
 • optymalizacja kształtu przestrzennych modeli obliczeniowych (optymalizacja topograficzna),
 • numeryczne obliczenia termiczne,
 • numeryczne obliczenia wytrzymałościowe przekładni zębatych,
 • obliczenia zjawisk dynamicznych z uwzględnieniem nieliniowości materiałowych i geometrycznych (efekty kontaktowe) – obciążenia udarowe, symulacje zderzeń,
 • analizy typu MBS (ang. Multibody System), pozwalające ocenić kinematykę i dynamikę układów wieloczłonowych oraz definiowanie warunków brzegowych dla MES,
 • weryfikacja i walidacja modeli obliczeniowych,
 • tworzenie zaawansowanych aplikacji internetowych wspomagających prace inżynierskie,
 • realizacja obliczeń numerycznych na potrzeby wizualizacji wypadków, uszkodzeń środków technicznych,
 • numeryczne obliczenia przepływów cieczy i gazów przy użyciu metody CFD (ang. Computational Fluid Dynamics), w tym analizy wielofazowe.

Przykładowe prace z zakresu wirtualnego prototypowania:

 • Modułowy system kształtowania bezpieczeństwa w transporcie dołowym STD (Safe Trans Design).
 • Identyfikacja obciążeń dynamicznych działających na elementy nośne tras kolejek podwieszonych.
 • Obciążenia dynamiczne oddziaływujące na operatorów kolejek spągowych.
 • Wyznaczenie współczynników stateczności statycznej maszyn dla zadanych warunków pracy i obciążeń.
 • Przeprowadzenie analizy wytrzymałościowej układu stabilizacji przekładni kątowych.

 

Kontakt:

Laboratorium Metod Modelowania i Ergonomii
dr inż. Dariusz Michalak
Kierownik
tel. (0-32) 2374362
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.