Monografie pokonferencyjne

Wydawnictwo KOMAG wydaje monografie pokonferencyjne, które powstały na bazie referatów wygłoszonych podczas konferencji.

Informacje dla autorów referatów konferencyjnych KOMEKO i KOMTECH

 1. Redakcja przyjmuje nie publikowane wcześniej referaty o merytorycznej zawartości odpowiadającej profilowi konferencji, dlatego Redakcja zastrzega sobie prawo do rezygnacji z opublikowania artykułu jeśli:
 • jego tematyka nie mieści się w profilu konferencji,
 • referat nie uzyska pozytywnych recenzji,
 • referat jest niekompletny lub zawiera materiały graficzne o zbyt niskiej jakości,
 • nie został przygotowany zgodnie ze wskazówkami edytorskimi.
 1. Od autora/ów referatu wymaga się:
 • ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji, przy czym główną odpowiedzialność za treść złożonego utworu ponosi autor zgłaszający opracowanie,
 • jawności informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji.
 1. Autorzy artykułów zakwalifikowanych do publikacji w materiałach konferencyjnych KOMEKO i KOMTECH są zobowiązani do przeniesienia na wydawcę (Instytut Techniki Górniczej KOMAG) praw do wykorzystania sporządzonego tekstu i jego zamieszczania w wersji elektronicznej na stronie internetowej Wydawnictwa lub udzielenia wydawcy nieodpłatnej licencji na wykorzystanie i rozporządzanie opracowanymi utworami z zachowaniem praw majątkowych przez autora. (Karta  zgłoszenia).

      4. Autora/ów prosimy o stosowanie się do następujących zasad publikacji referatów:

     Zobacz:

     KOMEKO:

     Karta zgłoszenia - druk

     Zasady redagowania referatów w materiałach konferencyjnych - szablon [doc]

     Bibliografia - wskazówki dla autorów [PDF]

     KOMTECH:

     Karta zgłoszenia -druk

     Zasady redagowania referatów w materiałach konferencyjnych - szablon [doc]

     Bibliografia - wskazówki dla autorów [PDF]

 1. Objętość referatu nie może być mniejsza niż 7 stron edytorskich zgodnie z ustalonym szablonem materiałów konferencyjnych.
 2. Tekst przeznaczony do publikacji należy przekazać w powyższym szablonie w wersji edytowalnej wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszenia referatu (nadsyłanie materiałów na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Wstępna akceptacja referatu, następuje po sprawdzeniu przez Redakcję:
 • zawartości pierwowzoru publikacji, tj. czy zawiera: stopnie i tytuły naukowe/zawodowe autora/ów; afiliacje autora/ów, tytuł, streszczenie, wstęp (wprowadzenie), ujęcie problematyki w punktach, podsumowanie, spis literatury (bibliografię),
 • karty zgłoszenia.
 1. Kwalifikacji referatu do recenzji dokonuje Redaktor tematyczny, po:
 • uzyskaniu pozytywnych recenzji
 • korekcie zrecenzowanej wersji artykułu
 • zatwierdzeniu do druku ostatecznej wersji artykułu przez Redakcję Wydawnictwa 

 

 

Przedstawiamy Państwu monografie pokonferencyjne z cyklu KOMTECH, które zawierają przykłady prac badawczych, technicznych i wdrożeniowych, realizowanych przez jednostki naukowe i przemysłowe.

Przedstawiamy Państwu monografie z cyklu KOMEKO, które zawierają przykłady prac badawczych, technicznych i wdrożeniowych, realizowanych przez jednostki naukowe i przemysłowe.

 

Prezentujemy Państwu monografie poświęcone badaniom, konstrukcji, wytwarzaniu i eksploatacji układów hydraulicznych. Są one owocem konferencji zorganizowanych przez Instytut Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach "CYLINDER - BADANIE, KONSTRUKCJA, WYTWARZANIE I EKSPLOATACJA UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH". Konferencja odbywała się cyklicznie do roku 2015.

Prezentujemy Państwu monografie "TRANSPORT SZYBOWY" poświęcone zagadnieniom nowoczesnych i niezawodnych systemów transportu szybowego, ze szczególnym uwzględnieniem problemów bezpieczeństwa użytkowania wyciągów szybowych. Konferencja odbywała się cyklicznie do roku 2015.

W materiałach pokonferencyjnych przedstawiono najnowsze osiągnięcia naukowe, badawcze i techniczne w dziedzinie górnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie wykorzystania innowacyjnych technik i technologii, jak również prezentacja oferty producentów maszyn i urządzeń.

Polecamy