Seria wydawnicza Prace Naukowe - Monografie KOMAG

W 2003 roku w KOMAG-u zainicjowano druk serii wydawniczej pt Prace naukowe - Monografie KOMAG”. Seria ta ma na celu prezentację istotnych zagadnień związanych z działalnością badawczą oraz naukową jednostki.

Wykaz pozycji


 

 

 

Bartosz Polnik, Bogdan Miedziński
Gliwice 2023, s. 1-136
ISBN  978-83-65593-17-7

cena: 60.00 zł

 


Monografia związana jest z tematyką zwiększenia efektywności i bezpieczeństwa pracy górniczych lokomotyw akumulatorowych pracujących w podziemnych wyrobiskach górniczych. Dotyczy ona zwłaszcza problemów związanych z przewietrzaniem wyrobisk podziemnych i konieczności ograniczenia stosowania maszyn spalinowych na rzecz elektrycznych.

Kamil Szewerda, Jerzy Świder, Krzysztof Herbuś

Monografia 56
Gliwice 2018, s.1-220, il., bibliogr. 122 poz.
ISBN  978-83-65593-14-6

cena egz. 35,00 zł

Ścianowy przenośnik zgrzebłowy, jako maszyna zapewniająca odstawę urobku z przodka ścianowego, stanowi jedną ze strategicznych maszyn ścianowych systemów wydobywczych. Duże zróżnicowanie strugi urobku skutkuje narażeniem przenośnika na wiele niekorzystnych zjawisk dynamicznych, których efektem są m.in.: stan luzowania lub nadmiernego napięcia łańcucha zgrzebłowego, czy nierównomierne obciążenie jego napędów.

Sławomir Bartoszek, Gabriel Kost

Monografia 55
Gliwice 2018, s.1-164, il., bibliogr. 126 poz.
ISBN 978-83-65593-13-9

cena egz. 35,00 zł

Tematem monografii jest metoda pozycjonowania kombajnu chodnikowego pracującego podczas urabiania czoła przodka wyrobiska korytarzowego w kopalniach węgla kamiennego. Metoda służy do określania bieżącego położenia i orientacji kombajnu względem układu współrzędnych kartezjańskich, który zdefiniowano w określonym miejscu wyrobiska.

Łukasz Orzech

Monografia nr 54
Gliwice 2018, s.1-149, il., bibliogr. 147 poz.
ISBN 978-83-65593-12-2

cena egz. 35,00 zł

Monografia porusza problematykę i możliwości zastosowania akustycznej metody pomiarowej do określania przeniesionego ładunku pojedynczego wyładowania elektrostatycznego, którego wartość jest niezbędna przy ocenie bezpieczeństwa stosowania materiału niemetalowego w strefach zagrożonych wybuchem.

Sebastian Jendrysik, Gabriel Kost

Monografia nr 53
Gliwice 2018, s.1-117, il., bibliogr. 84 poz.
ISBN 978-83-65593-09-2,

W monografii przedstawiono działania, prowadzące do utworzenia metody sterowania przenośnikiem kubełkowym, odprowadzającym materiał z wodnych osadzarek pulsacyjnych. Charakterystyczną cechą pracy tego przenośnika, jest zmienność jego obciążenia, wynikająca ze zmienności składu grawimetrycznego wzbogacanego materiału. Istotą proponowanego rozwiązania jest powiązanie wydajności przenośnika z jego obciążeniem, co prowadzi m.in., do obniżenia zużycia energii elektrycznej.

Jarosław Tokarczyk

Monografia nr 52
Gliwice 2017, s.1-148, il., bibliogr. 143 poz.
ISBN 978-83-65593-08-5,

cena egz. 40,00 zł

W prezentowanej pracy opracowano metodykę wspomagania oceny konfiguracji kolejek podwieszonych i metodę wirtualnego prototypowania kabin operatorów i kabin osobowych w aspekcie kryterium bezpieczeństwa. Metody te przedstawiono na tle ogólnej charakterystyki pomocniczego transportu stosowanego w kopalniach podziemnych.

Podkategorie

Seria wydawnicza Bioróżnorodność

Seria popularyzująca nowe gałęzie nauki i działań związanych z propagowaniem tematyki związanej z bioróżnorodnością, transformacją i bezpieczeństwem energetycznym. Dedykowana odbiorcom zainteresowanym rozwojem i transformacją ekosystemu na obszarach miejsko-przemysłowych i jego wpływowi na stymulowanie rozwoju nowoczesnej gospodarki.

Służy promocji Instytutu, jako podmiotu otwartego na nowe obszary działania, zgodnie ze Strategią Instytutu na lata 2023 – 2030 - „Instytut zielonej przemiany”.

Polecamy