Seminaria

07.04.2022 r.

SEMINARIUM

1. Analiza śladu węglowego produkcji magnesów neodymowych do generatorów turbin wiatrowych z uwzględnieniem zasad gospodarki obiegu zamkniętego.

Referuje: mgr inż. Rafał Baron

2. Systematyzacja know-how w zakresie wytwarzania, magazynowania oraz przemian energetycznych wodoru.

Referuje: dr inż. Piotr Dobrzaniecki

 

21.04.2022 r.

SEMINARIUM

Wyzwania środowiska i klimatu - zielona transformacja dla wszystkich

Referują: dr hab. Marta Pogrzeba, prof. IETU; mgr inż. Piotr Cofałka

 

12.05.2022 r.

SEMINARIUM

„Projekty badawcze własne”

1. Opracowanie koncepcji kapsuły medycznej dla frontów eksploatacyjnych podziemnych kopalń surowców oraz drążonych tuneli komunikacyjnych.

Referuje: mgr inż. Dominik Bałaga

2. Urządzenie pobierające konkrecje polimetaliczne z dna morskiego.

Referuje: mgr inż. Dominik Rupik 

 

09.06.2022 r.

SEMINARIUM

DOKTORSKIE

1. Wpływ systemu balansowania na trwałość i bezpieczeństwo pracy baterii ogniw litowych w wybranych układach zasilania maszyn górniczych.

Referuje: mgr inż. Wojciech Kurpiel

2. Opracowanie koncepcji układu wylotowego silników spalinowych maszyn górniczych przeznaczonych do prac
w strefie zagrożonej wybuchem.

Referuje: mgr inż. Krzysztof Lesiak

 

23.06.2022 r.

SEMINARIUM

DOKTORSKIE

Badania i modelowanie mechanizmu zniszczenia materiałów skalnych w przestrzennym stanie naprężeń ścinających i rozciągających.

Referuje: mgr inż. Michał Siegmund

 

Informacje organizacyjne:

1. Seminaria odbywać się będą w sali konferencyjnej na parterze o godz. 13.00.

2. Czas przeznaczony na referowanie 15-20 minut /za wyjątkiem referatów zamawianych/.

3. Proszę referujących o zgłaszanie przed rozpoczęciem seminarium potrzeby użycia sprzętu multimedialnego w sekretariacie „DZD”.


UWAGA

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc osoby spoza Instytutu KOMAG

proszone są o potwierdzenie swojego udziału w seminarium najpóźniej trzy dni przed terminem seminarium

w Sekretariacie DZD tel. 32/2374 413

Polecamy