Finansowanie

Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca działa w strukturach Instytutu Techniki Górniczej KOMAG jako autonomiczna i niezależna jednostka.

Instytut, w zakresie działalności certyfikacyjnej, oceny zgodności oraz badań wyrobów w ramach procedury dopuszczeniowej nie korzysta z pomocy publicznej ani z żadnych innych środków.

Opłaty związane z certyfikacją wnoszone przez Klientów ustalane są między innymi przy uwzględnieniu zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z obowiązkową oceną zgodności wyrobów (Dz. U. 2016, poz. 1373).

Opłaty związane z realizowanymi procesami wnoszone przez Klientów, ustalane są przy uwzględnieniu zasad określonych w Cenniku. Koszty oceny wyrobu, wydawania, zmiany i nadzoru certyfikatów w całości pokrywane są przez Wnioskodawcę.

Nad  bezstronnością i niezależnością, jednostki certyfikującej i oceniającej zgodność w Instytucie czuwa Rada Zarządzająca, która zgodnie z regulaminem corocznie dokonuje oceny zasad polityki finansowej jednostki w aspekcie jej bezstronności i potencjalnego wpływu czynników komercyjnych na obiektywne prowadzenie działalności certyfikacyjnej.

Bezstronność

ITG KOMAG w zakresie certyfikacji i oceny zgodności, mając na uwadze społeczne zaufanie do prowadzonych procesów certyfikacji systemów zarządzania, wyrobów, usług, oceny zgodności, dokłada wszelkich starań, aby w ich trakcie zachować bezstronność oraz być postrzeganym, jako jednostka bezstronna, a tym samym przyczyniać się do zaufania dla całego systemu certyfikacji i oceny zgodności.

Naszym celem jest podejmowanie decyzji o certyfikacji oraz ocenie zgodności na podstawie uzyskanych obiektywnych dowodów zgodności (lub niezgodności) oraz braku wpływu jakichkolwiek grup interesów lub innych stron na te decyzje.

W tym celu ustanowiono Politykę bezstronności oraz powołano Radę zarządzającą, która okresowo ocenia bezstronność działań Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej w zakresie certyfikacji i oceny zgodności.

Image


Poufność

Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca zapewnia, że na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej deklaruje  poufność wszelkich informacji uzyskanych w związku z procesami oceny zgodności, certyfikacji, badań czy też inspekcji. Pozyskane  informacje nie są ujawniane stronie trzeciej bez pisemnej zgody wnioskodawcy. Jeśli prawo wymaga ujawnienia stronie trzeciej jakichkolwiek informacji, klient powiadamiany jest z wyprzedzeniem o potrzebie ujawnienia.

 

Kontakt:
dr inż. Andrzej Figiel
Kierownik Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 32 2374604, +48 32 2374570
tel. kom. +48 609583804,
fax: +48 32 2374581