Badania stojaków hydraulicznych centralnie zasilanych

Laboratorium Badań wykonuje badania stojaków hydraulicznych centralnie zasilanych wg normy PN-G-15536: 2013-06.

Zakres badań obejmuje:

  • sprawdzenie głównych wymiarów wg pkt. 6.3 normy
  • badanie ogranicznika wysuwu wg pkt. 6.4.2.1 normy,
  • próby podatności wg pkt. 6.4.2.2 i 6.4.3.2 normy,
  • próbę przeciążenia statycznego wg pkt. 6.4.2.3 normy,
  • próby przeciążenia dynamicznego wg pkt. 6.4.2.4 normy,
  • próbę szczelności wg pkt. 6.4.2.5 normy,
  • próby trwałości wg pkt. 6.4.4 normy,
  • próbę funkcjonalności wg pkt. 6.4.4.4 normy,
  • badanie zaczepów transportowych wg pkt. 6.4.5 normy,
  • próbę prędkości rabowania wg pkt.6.5.