Badania urządzeń elektronicznych w zakresie szoku termicznego

Laboratorium Badań Stosowanych mając na uwadze ciągłe doskonalenie oraz rozwój świadczonych usług wdraża badania urządzeń elektronicznych w zakresie szoku termicznego (Thermal Shock Test) do swojej oferty. Badania szoku termicznego wykonywane są w oparciu o specjalistyczną komorę badawczą (Thermal Shock Test Chamber) o następujących parametrach:

  • zakres temperaturowy komory „gorącej”: (40 ÷ 220) °C,
  • zakres temperaturowy komory „zimnej”: (-80 ÷ 60) °C,
  • czas przemieszczenia obiektu badań między komorami: < 10 s.

Wynik badania szoku termicznego urządzenia elektronicznego stanowi cenną informację dla producenta, pozwala zweryfikować założenia projektowe w odniesieniu do rzeczywistych warunków użytkowania danego urządzenia i uniknąć wysokich kosztów związanych z potencjalnymi uszkodzeniami i związanymi z nimi reklamacjami. Mamy nadzieję, że nasza oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem.