Normalizacja

Normalizacja

Istotnym instrumentem spełniania wymagań technicznych w odniesieniu do bezpiecznych konstrukcji maszyn i urządzeń są normy.

Polska normalizacja bazuje, w coraz większym stopniu, na normach europejskich, które stanowią wydatną pomoc w procedurach oceny wyrobu i jego wprowadzaniu na rynek Unii Europejskiej. W przypadku braku norm europejskich, często zasadnicze wymagania dla określonych grup wyrobów, definiowane są na poziome norm krajowych.

KOMAG od ponad pięćdziesięciu lat prowadzi w różnych formach działalność normalizacyjną. Posiada swoich reprezentantów w 14 Komitetach Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego:

 • KT 6 Systemów Zarządzania,
 • KT 54 Chemicznych Źródeł Prądu,
 • KT 64 Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem,
 • KT 124 Transportu Kopalnianego,
 • KT 143 Elektryczności Statycznej,
 • KT 160 Napędów i Sterowań Hydraulicznych,
 • KT 164 Bezpieczeństwa w Górnictwie,
 • KT 182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych,
 • KT 237 Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek,
 • KT 269 Systemów Bezpieczeństwa Chemicznego,
 • KT 275 Techniki i Zagrożeń w Górnictwie,
 • KT 281 Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem Elektrycznym,
 • KT 285 Górniczych Maszyn i Urządzeń Dołowych,
 • KT 304 Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej.

Ponadto prowadzi dwa Sekretariaty Komitetów Technicznych:

Więcej informacji na temat zakresu działania Sekretariatów oraz zasad sponsorowania norm w rozwiniętym menu Normalizacja.