Akredytowane Laboratoria Badawcze

Akredytowane Laboratoria Badawcze

W strukturze organizacyjnej ITG KOMAG funkcjonują trzy akredytowane laboratoria badawcze, prowadzą badania zgodnie z zakresami akredytacji nr AB 039; AB 665 i AB 910;  wydanymi przez Polskie Centrum Akredytacji w następujących dziedzinach:

Image

Laboratorium Badań

Oferta Laboratorium Badań obejmuje:

 • badania sekcji obudowy zmechanizowanej, siłowników i zaworów hydraulicznych,
 • badania stojaków ciernych,
 • badania stojaków hydraulicznych centralnie zasilanych,
 • badania hydraulicznych przewodów i rurociągów,
 • badania elementów obudowy chodnikowej,
 • pomiary wielkości mechanicznych.

Kierownik: mgr inż. Michał Placek
tel. 32 2374571
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

image

Laboratorium Badań Stosowanych

Oferta Laboratorium Badań Stosowanych obejmuje następujące grupy badań:

 • hałas środowiskowy,
 • oddziaływanie drgań na człowieka oraz drgań maszyn,
 • temperatura,
 • iskrobezpieczeństwo obwodów elektrycznych,
 • właściwości antyelektrostatyczne materiałów nieprzewodzących,
 • oddziaływanie środowiskowe i klimatyczne,
 • stopień ochrony obudów (kod IP),
 • wielkości elektryczne,
 • wielkości mechaniczne,
 • napędy elektryczne,
 • prototypy nowych rozwiązań maszyn i urządzeń.

Kierownik: dr inż. Łukasz Orzech
tel. 32 2374819
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Image

Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska

Oferta Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska obejmuje badania:

 • bezpieczeństwa użytkowania wyrobów konsumenckich, w tym artykułów dla dzieci,
 • substancji niebezpiecznych w materiałach i wyrobach na zgodność z Rozporządzeniem REACH,
 • sprzętu elektrycznego i elektronicznego na zgodność z Dyrektywą RoHS III,
 • materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością na zgodność z Rozporządzeniem 10/2011,
 • bezpieczeństwa placów zabaw i nawierzchni amortyzujących upadki,
 • wymywania pierwiastków z materiałów stosowanych do budowy nawierzchni boisk sportowych, na zgodność z DIN 18035,
 • odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej na zgodność z wymaganiami Dyrektywy 89/686/EWG i Rozporządzenia 2016/425,
 • odporności korozyjnej, chropowatości i grubości powłok oraz składu chemicznego  i twardości wyrobów metalowych,
 • opakowań na zgodność z Dyrektywą 94/62/WE,
 • odporności na promieniowanie świetlne i działania atmosferyczne farb, tworzyw sztucznych i tekstyliów.

Kierownik: dr hab. inż. Beata Grynkiewicz-Bylina, prof. ITG KOMAG
tel. 32 2374665
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.