Komunikat nr 1

Uprzejmie informujemy, że certyfikacja wyrobów prowadzona przez Zakład Badań Atestacyjnych Jednostkę Certyfikującą – po zaakceptowaniu przez Polskie Centrum Akredytacji - odbywać się będzie zgodnie z programami certyfikacji opracowanymi dla grup wyrobów o wspólnych wymaganiach technicznych i takim samym trybie certyfikacji.
Programy certyfikacji zostały zaakceptowane przez Radę Zarządzającą działającą przy Instytucie Techniki Górniczej KOMAG, reprezentującą wszystkie strony zainteresowane certyfikacją wyrobów.