Komunikat nr 5

Przedsiębiorstwa zainteresowane certyfikacją systemu zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 oraz uzyskaniem praw do posługiwania się zastrzeżonym znakiem KOMAG-u serdecznie zapraszamy do współpracy i prosimy o kontakt z Zakładem Badań Atestacyjnych Jednostką Certyfikującą.