Komunikaty I kwartał 2015

Komunikat nr 1/2015

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia często zawierają warunek, aby rurociągi stosowane w zakładach górniczych spełniały także wymagania normy PN-EN 13480-5:2005 „Rurociągi przemysłowe metalowe. Część 5: Kontrola i badania”, mimo że została ona zastąpiona z dniem 4.10.2012 r. normami: PN-EN 13480-5:2012 oraz PN-EN 13480-5:2012/A1:2014-02, zharmonizowanymi z Dyrektywą 97/23/WE (PED – ciśnieniową).

Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca uprzejmie informuje, że w odpowiedzi na liczne zapytania producentów/dostawców dotyczące minimalnych kryteriów oceny rurociągów przemysłowych metalowych na zgodność z pełnym zakresem normy PN-EN 13480-5:2005, został opracowany specjalny dokument zawierający wykaz wymagań, którego celem jest spójne przedstawienie wymagań dla dostawców/producentów ubiegających się o stwierdzenie zgodności z w/w normą.

Podmioty gospodarcze zainteresowane otrzymaniem certyfikatu zgodności lub certyfikatu uprawniającego od oznaczania rurociągów znakiem bezpieczeństwa, które zwrócą się do Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej z wnioskiem o certyfikację wyrobów na zgodność z normą PN-EN 13480-5:2005, otrzymają wspomniany dokument jako załącznik do oferty.

Producenci i dostawcy, którzy posiadają aktualne certyfikaty dla rurociągów, wydane w systemie 5 wg PKN-ISO/IEC Guide 67:2007 przez Zakład Badań Atestacyjnych Jednostkę Certyfikującą, otrzymają w najbliższym czasie „Minimalne kryteria oceny rurociągów przemysłowych metalowych na zgodność z pełnym zakresem normy PN-EN 13480-5:2005 stosowane przez Zakład Badań Atestacyjnych Jednostkę Certyfikującą ITG KOMAG” przesyłką pocztową.

Dodatkowe informacje mgr inż. Grzegorz Jeziorowski tel. (32) 23-74-463, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.