Komunikaty I kwartał 2018

Komunikat nr 3/2018 – I kwartał

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 9 marca 2018 r. został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (OJ C 92) wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą 2006/42/WE (MD).

Zachęcamy do analizy Komunikatu Komisji Europejskiej wszystkich Producentów i Dostawców zainteresowanych wykazaniem w oparciu o zasadę domniemania zgodności, spełnienia mających zastosowanie wymagań zasadniczych poprzez zgodność swoich wyrobów z odpowiednimi postanowieniami norm zharmonizowanych.

W przypadku zainteresowania uzyskaniem nowych, zmienionych certyfikatów, ze względu na opublikowany wykaz norm zharmonizowanych dla wyrobów, których zgodność została potwierdzona przez Zakład Badań Atestacyjnych Jednostkę Certyfikującą, prosimy o skierowanie się z wnioskiem do naszego Zakładu.

Dodatkowe informacje – dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


 

Komunikat nr 2/2018 – I kwartał

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 9 marca 2018 r. został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (OJ C 092) zaktualizowany wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą 2014/34/UE (ATEX).

Zachęcamy do analizy Komunikatu Komisji Europejskiej wszystkich producentów, upoważnionych przedstawicieli oraz importerów, którzy wprowadzają do obrotu wyroby przeznaczone do użytkowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, aby przeprowadzili analizę aktualnego wykazu norm zharmonizowanych z dyrektywą 2014/34/UE.

W przypadku konieczności wydania nowych, zmienionych certyfikatów dla wyrobów, których zgodność została potwierdzona przez Zakład Badań Atestacyjnych Jednostkę Certyfikującą, prosimy o zwrócenie się w tej sprawie do naszego Zakładu.

Dodatkowe informacje – dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


 

Komunikat nr 1/2018 – I kwartał

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że z dniem 13.02.2018 r. ITG KOMAG Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca ograniczył oraz zawiesił akredytację w części zakresu Jednostki Certyfikującej Systemy Zarządzania AC 165.

Ograniczenie zakresu akredytacji polega na przeniesieniu procedur (modułów) oceny zgodności określonych w Dyrektywie 2014/34/UE (tj. moduł D – Zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji oraz moduł E – Zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości produktu) z zakresu Jednostki Certyfikującej Systemy Zarządzania AC 165 do zakresu akredytacji Jednostki Certyfikującej Wyroby AC 023. Oznacza to, ocena zgodności z w/w modułami będzie prowadzona w taki sam sposób tj. z powoływaniem się na akredytację udzieloną przez PCA oraz stosowaniem symbolu akredytacji.

Zawieszenie zakresu akredytacji dokonano w obszarze certyfikacji systemów zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 na okres 6 miesięcy tj. do dnia 12.08.2018 r. Oznacza to, że certyfikacja systemów zarządzania w tym okresie będzie prowadzona bez powoływania się na akredytację udzieloną przez PCA oraz  bez stosowania symbolu akredytacji.

W związku z powyższym prosimy o przekazanie do ITG KOMAG Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej posiadanych, ważnych certyfikatów z symbolem akredytacji AC 165 w celu zastąpienia ich nowymi wydaniami bez symbolu akredytacji bądź z symbolem akredytacji Jednostki Certyfikującej Wyroby AC 023.

Dodatkowe informacje: dr inż. Andrzej Figiel

tel. (32) 23-74-604, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.