Wydawnictwo KOMAG

Wykaz Prace Naukowe - Monografie KOMAG

Monografia 56

Kamil Szewerda, Jerzy Świder, Krzysztof Herbuś

Wirtualne prototypowanie w identyfikacji stanów pracy przenośników zgrzebłowych
i dobrze algorytmów ich sterowania

Monografia 55

Sławomir Bartoszek, Gabriel Kost

Metoda pozycjonowania kombajnu chodnikowego w wyrobisku korytarzowym

Monografia 54

Łukasz Orzech

Akustyczna metoda badania pojedynczych wyładowań elektrostatycznych

Monografia 53

Sebastian Jendrysik, Gabriel Kost

Metoda sterowania przenośnikiem kubełkowym w osadzarkowym węźle wzbogacania

Monografia nr 52

Jarosław Tokarczyk

Metodyka identyfikacji wybranych zagrożeń mechanicznych w pomocniczym transporcie
podziemnych zakładów górniczych

Monografia nr 51

Dariusz Prostański

Zraszanie powietrzno-wodne jako metoda ograniczenia zagrożenia zapłonem metanu
i wybuchem pyłu węglowego oraz redukcji zapylenia powietrza

Monografia nr 50

Rafał Konsek, Arkadiusz Mężyk

Metodyka doboru punktu pracy silnika w napędzie hybrydowym z wykorzystaniem modeli symulacyjnych

Monografia nr 49

Aneta Augustyn

Metodyka identyfikacji znaczących źródeł dźwięku z terenów obiektów górniczych i energetycznych.
Badania przemysłowe

Monografia nr 48

Andrzej Baier, Andrzej Niedworok

Predykcja sprzężenia ciernego koła z szyną w regulacji układów hamulcowych pojazdów szynowych

Monografia nr 47

Dominik Bałaga, Marek Jaszczuk

Wpływ parametrów strumienia zraszającego na redukcję zapylenia generowanego przez kombajn ścianowy

Monografia nr 46

Krzysztof Kaczmarczyk, Marek Brzeżański

Problemy ekologiczne silników spalinowych eksploatowanych
w wyrobiskach podziemnych węgla kamiennego

Monografia nr 45

Marek Jedziniak, Jan Hehlmann

Badania procesu mokrego odpylania powietrza z kopalnianego wyrobiska chodnikowego za pomocą odpylacza dyspersyjnego

Monografia nr 44

Aneta Augustyn

Metodyka identyfikacji znaczących źródeł dźwięku z terenów obiektów górniczych i energetycznych.
Badania laboratoryjne i teoretyczne

Monografia nr 43

Jerzy Świder, Mariusz Woszczyński

Zastosowanie układu rekuperacji energii w silniku spalinowym maszyny górniczej

Monografia nr 42

Marek Pierchała

Badania pola akustycznego w przestrzeniach zamkniętych obiektów energetycznych

Monografia nr 41

Łukasz Jaszczyk

Narzędzia informatyczne wspomagające kształtowanie kompetencji pracowników transportu
podziemnego w zakładach górniczych

Monografia nr 40

Beata Grynkiewicz-Bylina

Identyfikacja i ocena wybranych zagrożeń występujących w środowisku życia dzieci

Monografia nr 39

Piotr Dobrzaniecki, Arkadiusz Mężyk

Kształtowanie cech eksploatacyjnych górniczych pojazdów szynowych

Monografia nr 38

Józef Jonak, Joanna Rogala-Rojek

System doradczy wspomagający operatora kombajnu chodnikowego

Monografia nr 37

Antoni Kalukiewicz, Piotr Rojek

Zastosowanie aerozolu powietrzno-wodnego dla redukcji zapylenia powietrza kopalnianego

Monografia nr 36

Bożena Rakwic

Modelowanie hydrochemiczne jako element oceny przydatności odpadów górnictwa
podziemnego w budownictwie drogowym

Monografia nr 35

Jerzy Świder, Dariusz Jasiulek

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w układzie sterowania kombajnu chodnikowego

Monografia nr 34

Monika Gawlik-Jędrysiak, Andrzej Gamian

SEPSA – Patogeneza choroby i metody leczenia

Monografia nr 33

Stanisław Cierpisz, Daniel Kowol

Wpływ zmian parametrów nadawy na efekty działania przepływowego układu sterowania
odbiorem produktów osadzarki

Monografia nr 32

Joachim Kozioł, Piotr Matusiak

Energetyczne i ekologiczne efekty spalania węgla kamiennego z odpadami gumowymi

Monografia nr 31

Stanisław Wolny, Marek Kalita

Badania wytrzymałościowe konstrukcji wysięgnika teleskopowego ładowarki górniczej

Monografia nr 30

Dagmara Tejszerska, Krzysztof Turewicz

Obliczenia wytrzymałościowe linopędni maszyn wyciągowych z uwzględnieniem wybranych obciążeń dynamicznych

Monografia nr 29

Teodor Winkler, Magdalena Rozmus

Łańcuch logistyczny w naprawach serwisowych wybranej grupy maszyn

Monografia nr 28

Stanisław Szweda, Krzysztof Mazurek

Wpływ parametrów akumulatora gazowego na wielkości charakteryzujące zmianę ciśnienia
w przestrzeni podtłokowej stojaka hydraulicznego

Monografia nr 27

Eugeniusz Świtoński, Wojciech Chuchnowski

Optymalizacja cech konstrukcyjnych układów napędowych maszyn górniczych w aspekcie trwałości i niezawodności

Monografia nr 26

Krzysztof Tubielewicz, Krzysztof Turczyński

Formowanie połączeń blach prasowaniem na zimno

Monografia nr 25

Teodor Winkler, Dariusz Michalak

Badania technologiczności maszyn górniczych w aspekcie ich montażu

Monografia nr 24

Wiesław Czader, Józef Drewniak

Projektowanie typoszeregów walcowych i stożkowo-walcowych przekładni zębatych

Monografia nr 23

Teodor Winkler, Jarosław Tokarczyk

Tworzenie wirtualnych prototypów maszyn górniczych

Monografia nr 22

Jerzy Sablik, Marek Lenartowicz

Energetyczne właściwości powierzchniowe ziaren w produktach przemysłowej flotacji węgla

Monografia nr 21

Aleksander Lutyński, Stefan Gąsior

Identyfikacja wpływu eksploatacji taśmy z rdzeniem tkaninowym na zmianę jej udarowego modułu sprężystości

Monografia nr 20

Praca pod redakcją Jerzego Tomaszewskiego i Józefa Drewniaka

Zacieranie przekładni zębatych

Monografia nr 18

Aleksander Lutyński, Mariusz Osoba

Wpływ charakterystyki pulsacji wody w wodnych osadzarkach pulsacyjnych na proces pozyskiwania
wybranych produktów mineralnych

Monografia nr 17

Marek Jaszczuk, Jan Kania

Warunki skutecznego i efektywnego wybierania pokładów węgla systemem ścianowym

Monografia nr 16

Antoni Kalukiewicz, Krzysztof Nieśpiałowski

Wpływ energii uderzenia mechanizmu udaru na prędkość wiercenia hydrauliczną wiertarką obrotowo-udarową

Monografia nr 15

Józef Jonak, Zbigniew Szkudlarek

Urabianie skał eksperymentalną głowicą frezująco-odłupującą

Monografia nr 14

Wiesław Firczyk

Analiza rozpływu prądów i mocy wyższych harmonicznych w sieciach z odbiornikami nieliniowymi

Monografia nr 13

Antoni Skoć, Andrzej Drwięga

Badanie charakterystyk dynamicznych sprzęgła wielopłytkowego zintegrowanego z przekładnią
zębatą obiegową napędu przenośników górniczych

Monografia nr 12

Jerzy Sobala, Beata Grynkiewicz-Bylina

Ocena ryzyka zawodowego związanego zapylaniem w odkrywkowych zakładach górnictwa skalnego

Monografia nr 11

Alfred Biliński

Metody doboru obudowy ścianowych wyrobisk wybierkowych i chodnikowych
do warunków pola eksploatacji

Monografia nr 10

Zdzisław Kłeczek, Alfons Radomski, Dagmara Zeljaś

Podziemne składowanie

Monografia nr 9

Zdzisław Kłeczek, Alfons Radomski, Dagmara Zeljaś

Podziemne magazynowanie

Monografia nr 8

Helmann J., Pietrasik E.

Ekologiczne paliwa formowane Wybrane aspekty inżynierii produktu

Monografia nr 7

Tytko A., Figiel A.

Ocena zgodności maszyn i urządzeń górniczych

Monografia nr 6

Stoiński K., Madejczyk W.

Stojaki dwuteleskopowe z wierconymi płaszczami cylindrów

Monografia nr 5

Szuścik W., Bomersbach G.

Symulacja obciążeń dynamicznych w stojakach hydraulicznych

Monografia nr 4

Kalukiewicz A., Kwieciński D

Ratownicza obudowa hydrauliczna wykonana ze stopów lekkich

Monografia nr 3

Kalukiewicz A., Szyguła M

Zmechanizowana obudowa skrzyżowania wyrobiska ścianowego z chodnikiem

Monografia nr 2

Dudek M., Świtoński E., Winkler T., Prostański D., Wyrobek E., Tokarczyk J., Bojara S.

Komputerowo wspomagane metody projektowania samojezdnych maszyn chodnikowych

Monografia nr 1

Prostański D., Jonak J.

Sieci neuronowe w badaniach procesu urabiania skał stożkowymi nożami obrotowymi

Polecamy