KOMEKO 2016

KOMEKO 2016

Praca zbiorowa
Monografia

ISBN 978-83-60708-91-0

Monografia przedstawia tematykę konferencji KOMEKO 2016 „Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo-Jakość-Efektywność”. W sześciu rozdziałach zawarto wyniki prac analitycznych, naukowych, badawczych i technicznych, zrealizowanych w jednostkach naukowych i przemysłowych. Przedstawiona problematyka skupia się na zagadnieniach technologii przeróbki surowców mineralnych oraz stosowanych technik w aspekcie ich perspektyw rozwoju przy zachowaniu bezpieczeństwa pracy.

Zaprezentowano: innowacyjne technologie wzbogacania węgla, nowe rozwiązania maszyn przeróbczych i urządzeń zwiększających ich wydajność, metody sterowania i przykłady ich wdrożeń, jak również  rekultywację terenów pogórniczych. Szczególnie interesującą wydaje się być analiza stanu rozwoju technologii przeróbki węgla kamiennego w Polsce w odniesieniu do scenariuszy foresightu węglowego do 2020 r. Od zakończenia tego projektu minęło osiem lat, a więc jest to czas, w którym można oczekiwać rezultatów podejmowanych prac badawczo-rozwojowych i dokonywania logicznego doboru  elementów składowych systemów maszynowych.