KOMEKO 2018

Praca zbiorowa 
Monografia

ISBN 978-83-65593-11-5

Monografia z cyklu „KOMEKO” zawiera przykłady prac badawczych, technicznych i wdrożeniowych, realizowanych przez jednostki naukowe i przemysłowe. W pierwszym rozdziale monografii dokonano przeglądu kierunków rozwoju systemów przeróbczych surowców mineralnych z uwzględnieniem relacji człowiek – maszyna – środowisko oraz przedstawiono innowacyjne techniki i technologie w tej dziedzinie, ze szczególnym uwzględnieniem technologii procesów przeróbczych węgla.

Zaprezentowano ponadto przykłady modernizacji zakładów przeróbczych w aspekcie uzyskanych korzyści technologicznych. W drugim rozdziale przedstawiono m.in. takie zagadnienia jak: stan technologii zgazowania węgla oraz innych surowców energetycznych, przegląd dotychczas stosowanych i rozważanych technologii utylizacji roztworów zasolonych, czy rekultywacja terenów pogórniczych. Autorzy monografii podjęli trud zgromadzenia w niej wiedzy w zakresie prac analitycznych, modelowania, projektowania, badań laboratoryjnych i przemysłowych oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań z obszaru technologii przeróbki surowców mineralnych oraz ochrony środowiska.