Seria wydawnicza "Prace Naukowe - Monografie KOMAG"

W 2003 roku w KOMAG-u zainicjowano druk serii wydawniczej pt Prace naukowe - Monografie KOMAG”. Seria ta ma na celu prezentację istotnych zagadnień związanych z działalnością badawczą oraz naukową jednostki.

Wykaz pozycji


 

Wiesław Firczyk

Monografia nr 14
Gliwice 2006, s.1-55,
ISBN  83-922681-9-9

cena egz. 35,00 zł

W pracy przeprowadzono analizę rozpływu prądów i mocy czynnych wyższych harmonicznych w obwodzie elektrycznym, do którego dołączone są odbiorniki o liniowej i nieliniowej charakterystyce prądowonapięciowej. Odbiornik nieliniowy jest źródłem prądowym wyższych harmonicznych.

Alfred Biliński

Monografia nr 11
Gliwice 2005 s.1-109,
ISBN 83-920972-7-0

cena egz. 35,00 zł (1 szt.)

W odniesieniu do ścianowych wyrobisk eksploatacyjnych, czyli samych wyrobisk ścianowych oraz towarzyszących im wyrobisk chodnikowych, umiejętność przeciwdziałania niekorzystnym przejawom ciśnienia górotworu polega na znajomości skutecznych środków zapobiegania powstawaniu zawałów i obwałów stropu w obrębie wyrobiska ścianowego

Kłeczek Z. Radomski A. Zeljaś D.

Monografia nr 9

Gliwice 2005 s. 1‑98, il., bibliogr.
ISBN 83-920972-8-9

cena egz. 35,00 zł

Podziemne magazynowanie jako element inżynierii środowiska jest szeroko rozpowszechnione w wielu rozwiniętych krajach świata. Analiza ekonomiczna kosztów wykonania i użytkowania podziemnych magazynów wskazuje na wysoką opłacalność tych inwestycji w stosunku do klasycznych, powierzchniowych magazynów, nawet przy pominięciu względów strategiczno-militarnych i ochrony naturalnego środowiska człowieka.

Kłeczek Z. Radomski A. Zeljaś D.

Monografia nr 10
Gliwice 2005 s. 1‑72, il., bibliogr.
ISBN 83-920972-9-7

cena egz. 35,00 zł

Podziemne składowanie jako element inżynierii środowiska jest szeroko rozpowszechnione w wielu rozwiniętych krajach świata. Analiza ekonomiczna kosztów wykonania i użytkowania podziemnych składowisk wskazuje na wysoką opłacalność tych inwestycji w stosunku do klasycznych składowisk, nawet przy pominięciu względów strategiczno-militarnych i ochrony naturalnego środowiska człowieka.

Polecamy