Seria wydawnicza "Prace Naukowe - Monografie KOMAG"

W 2003 roku w KOMAG-u zainicjowano druk serii wydawniczej pt Prace naukowe - Monografie KOMAG”. Seria ta ma na celu prezentację istotnych zagadnień związanych z działalnością badawczą oraz naukową jednostki.

Wykaz pozycji


 

Stanisław Wolny, Marek Kalita

Monografia 31
Gliwice 2010, s1-82, il.,bibliogr.
ISBN 978-83-60708-41-5

cena egz. 35,00 zł

W pracy przedstawiono rozważania teoretyczne oraz opis eksperymentu na obiekcie rzeczywistym wykonane dla zespołu ładującego ładowarki górniczej bocznie wysypującej ŁBT-1200EH/LS-A. W ramach pracy dokonano identyfikacji obciążeń, działających na przedmiotowy zespół ładujący, powstających podczas przemieszczania odstrzelonego urobku na dalsze środki odstawy.

Dagmara Tejszerska, Krzysztof Turewicz

Monografia nr 30
Gliwice 2009, s.1-113,  il., bibliogr.
ISBN  978-83-60708-31-6

cena egz. 35,00 zł

W monografii przedstawiono metodę obliczeń wytrzymałościowych linopędni maszyn wyciągowych z zastosowaniem dynamicznych obciążeń zewnętrznych. Celem monografii było wyznaczenie na drodze symulacji numerycznej dynamicznych obciążeń linopędni w całym cyklu pracy maszyny wyciągowej w odniesieniu do warunków normalnej pracy oraz hamowania bezpieczeństwa.

Krzysztof Tubielewicz, Krzysztof Turczyński

Monografia nr 26
Gliwice 2008, s.1-111,  il., bibliogr.
ISBN  978-83-60708-24-8

cena egz. 35,00 zł

W pracy przedstawiono nowe rozwiązanie techniczne z zakresu połączenia blach cienkich. Metoda formowania połączeń blach prasowaniem na zimno polega na równoczesnym kształtowaniu w dwóch blachach wgłębienia z jednej strony i wypukłości z drugiej, a następnie sprasowaniu powstałego połączenia za pomocą stempla i matrycy, co powoduje uzyskanie trwałego połączenia.

Eugeniusz Świtoński, Wojciech Chuchnowski

Monografia nr 27
Gliwice 2008, s.1-91,  il., bibliogr.
ISBN  978-83-60708-25-5

cena egz. 35,00 zł

W pracy przedstawiono metodę optymalnego kształtowania cech konstrukcyjnych mechatronicznych układów napędowych maszyn górniczych w aspekcie trwałości i niezawodności. Celem pracy było opracowanie rozbudowanego modelu fizycznego zjawisk dynamicznych zachodzących w mechatronicznych układach napędowych, umożliwiającego optymalizację w celu zwiększenia trwałości i niezawodności.

Polecamy